Staat de Eeklose monstercoalitie op springen?

Het zal u niet ontgaan zijn dat de laatste week in de pers heel wat tegenstrijdige uitlatingen zijn verschenen in verband met de zogenaamde ‘knip’ of ‘muur van Eeklo’, waarmee bedoeld wordt dat de N9-doortocht zou worden onderbroken ter hoogte van de Markt, zodat alle doorgaand verkeer in Eeklo onmogelijk wordt gemaakt. Aanvankelijk heeft het stadsbestuur deze knip
goedgekeurd, maar die beslissing heeft het schepencollege weer ingeslikt onder druk van de stedelijke economische raad, ten minste als we schepen Christophe De Waele mogen geloven in de pers en op zijn facebook: “De Eeklose politieke meerderheid is het er over eens dat de optie om een ‘KNIP’ in het Eeklose centrum te realiseren NIET opgenomen wordt in het nieuwe
verkeerscirculatieplan.”

Schepen D’Haeseleer was er als de kippen bij om via een perscommuniqué deze bewering tegen te spreken. De knip komt er wel, volgens hem, anders komt er ook geen ring, want de knip noemt hij een voorwaarde om de ring rond Eeklo te kunnen realiseren. Nu staat hij sinds jaar en dag bekend als een fervente tegenstander van die ring (cfr AVS-interview) en is de knip de compensatie die hij kreeg bij de vorming van de coalitie om zo zijn protest tegen de ring in te slikken.

Clash op gemeenteraad

Op de gemeenteraad van gisterenavond werden de spanningen tussen de coalitiepartners Groen en Open VLD overduidelijk toen de oppositiepartijen N-VA en SMS om klaarheid vroegen: heeft het schepencollege nu wel of niet beslist dat de knip wordt geschrapt? De oppositie legde een voorstel ter stemming om de knip definitief af te voeren, zoals al eerder in de pers was beloofd aan de Eeklose handelaars. Een voorstel dat dus eigenlijk naadloos aansloot bij de zogenaamde beslissing van het schepencollege en een ruime meerderheid achter zich moest krijgen. Maar niks was minder waar. De coalitiepartners wrongen zich in alle bochten om hun interne ruzies te camoufleren, schoven de schuld zoals steeds weer naar de pers (“een gemediatiseerde gemeenteraad” dixit schepen D’Haeseleer – “gazetteklap” volgens schepen De Waele) en probeerden vooral tijd te winnen om tegen de commissievergadering ter zake nu woensdag toch nog in extremis iedereen in de pas te krijgen. Benieuwd wat voor veelkleurig konijn daar uit de hoed wordt getoverd.

Bizar amendement

Schepen De Waele had kort voor de gemeenteraad aan SMS en N-VA gevraagd om het punt terug te trekken van de agenda en geen stemming uit te lokken, maar toen bleek dat de oppositiepartijen daar niet op ingingen, toverde hij ter plekke een wel erg merkwaardig amendement uit zijn hoed. Het amendement kwam erop neer dat, als het voorstel van de oppositie geen meerderheid achter zich kreeg, dat voorstel op de volgende gemeenteraad opnieuw ter stemming zal worden voorgelegd. De gemeenteraad moest dus beslissen dat zijn beslissing eigenlijk niet telt als de knip niet wordt weggestemd, zodat op de volgende gemeenteraad de knip dan uiteindelijk toch kan worden afgeschoten. Het is al vaker voorgekomen dat de meerderheid een ideetje goedkeurt dat ze kort daarna weer zelf doorprikken en afvoeren. Maar dat ze dit nu met voorbedachte rade in één beweging doen, dat getuigt van een nooit eerder vertoond cynisme en misprijzen voor de gemeenteraad. Schepen De Waele zet hiermee eigenlijk zijn collega D’Haeseleer en heel Groen te kakken. Hij gunt hen enkel nog een paar dagen om de knip door te slikken, in de hoop zo de monstercoalitie niet meteen te laten vallen.

Knip-commissie

Woensdag wordt een commissie in het vooruitzicht gesteld waarop het schepencollege dan wel zijn beslissing zal toelichten. Een bedenkelijk vertragingsmanoeuvre dat enkele vragen oproept:

– Wat kunnen ze daar vertellen dat ze gisteren nog niet durfden te verklaren op de gemeenteraad?
– Waarom laat men de bevolking in het ongewisse over de zogenaamde beslissing van het schepencollege? Is het voor of tegen de knip? Of is er helemaal geen beslissing?
– Wie is de leugenaar, schepen De Waele of schepen D’Haeseleer? Of toch weer de pers?
– Waarom denken ze tegen morgen tot een compromis te kunnen komen, wat tegen gisteren nog niet kon?
– Hoe zullen de Eeklose handelaarse en stedelijke economische raad reageren nu blijkt dat ze met een kluitje in het riet zijn gestuurd en voorbarig hun vergadering en actieplan tegen de knip hebben afgeblazen?
– Komt er een knip, komt er een ring of komt er helemaal niks om Groen en Blauw in de coalitie te houden?
– Heeft burgemeester Loete daarom onlangs verklaard dat er geen sprake kan zijn van een ring voor 2020?
– Hoelang nog kan deze coalitie blijven dansen op een slappe koord en warm en koud tegelijk blazen?

We zijn benieuwd.

Marc Windey, Luc Vandevelde, Tineke Verstraete, Paul Verstraete.

gemeenteraadsleden voor SMS-Eeklo

Het stadsbestuur deelt mee

Asfalteringswerken N9

Van dinsdag 6 tot en met dinsdag 20 augustus worden de parkeerstroken op de N9, tussen de
Oostveldstraat en Patersstraat enerzijds en tussen Boelare en ovonde anderzijds opnieuw
geasfalteerd. De zone ertussen (ter hoogte van de Markt) heeft geen asfaltlaag nodig omdat de
parkeerstrook er in klinkers werd aangelegd.

Eerst wordt de bestaande asfaltlaag afgeschraapt, daarna wordt ailes opnieuw geasfalteerd.
Tijdens de werken kan er niet geparkeerd worden in de betreffende zones. Omwille van de
veiligheid wordt het verkeer aan de kant van de Werken op één rijstrook gebracht, zo krijgen de
fietsers ook een veilige ruimte toebedeeld. Er wordt maar aan één zijde tegelijkertijd gewerkt,
zodat er altijd aan één kant van de N9 kan geparkeerd worden. De precieze timing is in handen
van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De werken zijn uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. We hopen dat u begrip kan
opbrengen voor deze tijdelijke maatregelen.

Het stadsbestuur deelt mee

Bewonersbrief herinrichting N9-doortocht

Aan de bewoners van de Molenstraat, Markt en Stationsstraat en de zijstraten

Het stadsbestuur en studiebureau Grontmij nodigen u uit op dinsdag 18 juni om 19 uur in Cultuurcentrum De Herbakker aan de Pastoor de Nevestraat om de eerste ideeën voor te stellen voor de herinrichting van de N9-doortocht naar stadspromenade.

De stad werkt aan de herinrichting van de N9. Het omvormen van de Markt en de Stationsstraat tot een stadspromenade is daar één element van. Bovendien wordt nagedacht over een herinrichting van de Molenstraat, als toegang naar de stadspromenade. Studiebureau Grontmij is hier volop mee bezig, samen met de stadsdiensten. Gelijktijdig worden er ook plannen ontwikkeld voor de Leopoldlaan en de Gentsesteenweg.

Al deze ingrepen zullen uiteraard in fasen verlopen, rekening houdend met bewoners, bezoekers, ondernemers en zeker ook met de financiële middelen. Een volledige herinrichting van het centrum kan ook maar als de zuidelijke Ring er ligt, want deze Ring moet zoveel mogelijk doorgaand verkeer uit te stad weren. Maar daarnaast is het een verplichting vanuit de Vlaamse overheid om
ook in het stadscentrum nog verkeersremmende maatregelen uit te voeren. De afgelopen maanden en weken is veel overleg en inspraak geweest door diverse actoren. Het voorlopig resultaat van al dit denken en werken stellen we aan u voor. Ook uw inbreng is van belang, we luisteren naar uw mening over de principes en ideeën die nu leven over de herinrichting.