Fusievoorstel (van SMS) unaniem goedgekeurd

      Comments

Het fusievoorstel, gisteren op de gemeenteraad voorgesteld door SMS-oppositieraadslid Marc Windey, werd UNAMIEM goedgekeurd.