PERSBERICHT BETREFFENDE DE VERVANGING VAN EEN LID VAN HET OCMW

Ingevolge de verkiezingen van de leden van het OCMW op de Eeklose installatiegemeenteraad van 2 januari 2013 werden drie leden voor N-VA en één lid voor SMS aangeduid.

Dit gebeurde, als gevolg van een onopmerkzaamheid over de leeftijd van een kandidaat, tegen de afspraak tussen beide partijen in.

N-VA en SMS wensen dit nu recht te zetten en de gemaakte afspraak na te komen.

Daarvoor hebben één van de verkozen leden van N-VA en haar opvolgers ontslag ingediend en wordt op de gemeenteraad van maandag e.k. een kandidaat van SMS (Christiaan De Schepper) voorgedragen.

Hierdoor benadrukken beide partijen de wil om in volle vertrouwen en alle eerlijkheid in goed onderling overleg oppositie te voeren in het belang van Eeklo en alle Eeklonaars.

Namens N-VA
Michel De Sutter

Namens SMS EEKLO
Luc Vandevelde