Lheo als waardig vervanger van Theo?

Begin maart verspreidde de informatiedienst van de stad het persbericht omtrent de organisatie
van de LHEO’s.
Officiële redenen:
– financiële beperkingen (de THEO’s kosten zo’n 70000€)
– THEO moet een exclusieve aangelegenheid blijven voor de Eeklose ondernemer
Volgens SMS Eeklo liggen hier heel andere redenen aan de basis van deze éénzijdige
beslissing.
Het jaarlijks organiseren van de THEO’s is gewoonweg niet vol te houden. Elke keer werden
een 5-tal THEO’s uitgereikt: innovatie, starter, pers, publiek,. etalage..lifetime. Bij de vorige
edities moesten zelfs al aanpassingen gebeuren omdat er zich eigenlijk geen noemenswaardige
nieuwe starters aanboden enz.
De werkelijke reden om het THEO-evenement tweejaarlijks te maken is dus bloedarmoede.
Dat er een waardig alternatief wordt gezocht om de ondernemers toch op een avond samen
te brengen is lovenswaardig. Wij vinden echter de betekenis van de letter ‘L’ niet passend in
het huidig economisch klimaat. Ondernemen is momenteel niet ludiek maar bittere ernst, hard
labeur. Vele bedrijven snakken naar zuurstof en ondervinden dagelijks de gevolgen van de
crisis met als gevolg vele ontslagen en faillissementen.
Als er dan eens iets ondernomen wordt in het kader van extra publiciteit van een bedrijf wordt
die gesanctioneerd zoals we onlangs konden lezen in de kranten.
Doordat het stadsbestuur de verplaatsing van de KMO-manager naar de jeugddienst
transfereerde zonder een vervanger te voorzien geeft duidelijk aan dat dit beleid niet echt
begaan is met de Eekose ondernemers. De zo lang geëiste functie van een ambtenaar voor de
Eeklose ondernemers wordt met een simpele beslissing ongedaan gemaakt.
Bijgevolg is het duidelijk dat het huidig bestuur niet in staat is om een volwaardige THEO-avond
te organiseren!
SMS Eeklo vindt dat de Eeklose ondernemer echt moet betrokken worden in het beleid en
vraagt dan ook om een correcte uitvoering van punt 5 van de beleidsverklaring 2013-2018.
Daarin schrijft het stadsbestuur dat maximaal wordt ingezet op het duurzaam uitbouwen van
de industrieterreinen Broeken, Kunstdal (het toelaten van seveso-industrie in Balgerhoeke blijft
voor SMS Eeklo onbespreekbaar!). Daar liggen nog meer dan 30 ha te wachten op invulling
waarbij een groot deel van de geplande 1000 extra arbeidsplaatsen kan worden gecreëerd. Het
gebrek aan ontsluiting naar de Tieltsesteenweg maakt echter dat deze gronden weinig attractief
zijn.
In plaats van ludiek te zijn is het aangewezen dat prioritair werk wordt gemaakt van deze
ontsluiting die tezelfdertijd de nieuwe kliniekcampus grotere mogelijkheden zou bieden.
Ludiek Heldhaftig Eekloos Ondernemen als een tweejaarlijks soort kermisgebeuren voor
Eeklose ondernemers zou dan ook veel beter vervangen worden door
PHEO, Permanente Hulp aan Eekloos Ondernemen.