Schenken Met Stijl

Het afgelopen weekend heeft SMS Eeklo de bar verzorgd van de dansshow van S-pression Meetjesland ‘S-PRESSION MEETS ARTISTS’.
Verschillende enthousiaste kandidaten en sympathisanten van SMS Eeklo staken graag de handen uit de mouwen voor de bediening van de bar tijdens de 6 shows. En of het druk was… Heel veel volk kwam kijken naar de voorstellingen en dus moesten ook veel dorstige en hongerige mensen bediend worden.

Een leuke ervaring rijker voor de vriendenclub SMS en zeker en vast een heel dikke proficiat voor alle deelnemers (we willen écht niemand vergeten) aan de show van S-pression: dit was écht af!!!

Maldegem-20130428-00351

Maldegem-20130428-00359

Samen Met Sympathisanten 19 april

Vrijdag 19 april 2013 was voor SMS Eeko een belangrijke dag want ze organiseerden voor het eerst sinds de verkiezingen van oktober 2012 een ontmoeting met de sympathisanten.

En wat voor één!

Meer dan 150 mensen waren afgezakt naar De Leke om de 4 mandatarissen uit de gemeenteraad en de 2 mandatarissen uit de OCMW-raad te ontmoeten. Ook de andere kandidaten van de gemeenteraadsverkiezingen waren in grote getale aanwezig.

Na een inleidende speech van voorzitter Jan Heulens werd ook het woord genomen door de 2 initiatiefnemers van de politieke beweging: Marc Windey en Luc Vandevelde. Beiden stelden vast dat Eeklo nood heeft aan een nieuw en eerlijk bestuur. Een bestuur dat de problemen onder ogen wil zien en zo ook moet aanpakken. Eeklo niet verder laten vervallen tot een onherstelbare ruïne én het terugschroeven van de belastingverhoging was voor de beide mandatarissen een bijzonder aandachtspunt. Aandachtspunten dat ook door de vele aanwezigen werd bevestigd.

De vele hapjes en de lekkere frietjes werden gretig naar binnen gepeuzeld en de dranken werden gezellig genuttigd…

Eén ding was duidelijk: SMS Eeklo staat op de Eeklose politieke kaart!

Eeklo-20130419-00337

IMG-20130419-00336

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden voor gemeenteraadszitting 15 april

Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA:
Klachten over het nieuwe jeugdhuis, inzonderheid over de’fuifzaal.

Op vraag van de heer Roger Reychler, gemeenteraadslid, namens N-VA:
– Voordelen in natura bijsponsoring evenementen.

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:
Uitdelen van flyers en gadgets op de openbare weg.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS:
Voorstel tot het plaatsen van een verkeersbord en verlichtingspunt t.h.v. Kriekmoerstraat/Helmstraat.
Defecte lichtpunten openbare wegen.
Standpunt inplanten windturbines langsheen de N49.

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
Welke beleidsvisie heeft het schepencollege üoor het maatschappelijk welzijn van minder mobiele invaliden?

Samen Met Sympathisanten

Voor onze nieuwe politieke groep is dit een uitgesproken kans om alle mensen die ons tijdens de voorbije kiescampagne op één of andere manier gesteund hebben en alle 2181 kiezers uit te nodigen om hen te bedanken tijdens een bijzonder gezellige avond.

U kunt er die avond kennis maken met alle SMS-mandatarissen en de kandidaten van 14 oktober laatstleden.

Die avond presenteren wij u heerlijke drankjes en echte plaatselijke lekkernijen… kortom, een niet te missen evenement!

Vrijdag 19 april 2013 vanaf 19.30u in DE LEKE, Lekestraat 33 Eeklo.

Het SMS EEKLO-team

Agenda van de gemeenteraadszitting van 15 april

OPENBARE ZITTING

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 19 maart 2013.

Mededelingen aan de gemeenteraad.

Algemeen bestuur – Finiwo – algemene vergadering van 24 juni 2013 – vaststelling mandaat.

Algemeen bestuur – Finiwo – algemene vergadering – aanduiding vertegenwoordiger.

Algemeen bestuur – Finiwo – algemene vergadering – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Wonen en leven – nieuwe verkaveling in de Zuidmoerstraat – toekenning straatnamen – principebeslissing.

Wonen en leven – realisatie GemRUP Broeken – uitvoeren van een ontwerpstudie voor de waterhuishouding en de riolerings- en wegeninfrastructuur – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Vrije tijd – aanpassing retributiereglement voor het gebruik van materialen, nutsvoorzieningen en prestaties personeel n.a.v. evenementen en innemingen openbare weg.
Vrije tijd – reglement met betrekking tot de ticketprijzen en -kortingen van het cultuurcentrum De Herbakker – wijziging.

Vrije tijd – subsidieverdeling culturele activiteiten – dienstjaar 2013 – eerste jaarhelft – nominatieve toekenning.

Vrije tijd – VZW Sport+ Eeklo – rekening 2012 – goedkeuring.

Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – jaarrekening 2012 – advies.

Algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen – jaarrekening 2012 – advies.

Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2012 – advies.

Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – jaarrekening 2012 – advies.

Algemene financiering – meerjarenplanaanpassing 2012-2014 nr. 2 – goedkeuring.

Algemene financiering – budgetwijziging 2013 nr. 1 – goedkeuring.