Herbakkersfestival 16/17/18 aug.

Het Herbakkersfestival vindt dit jaar plaats op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 augustus. Op vrijdagavond 16 augustus is er Bakfietsconcours voor jonge groepen in het CC. Het programma van zaterdag 17 augustus lokaliseert zich op het Herbakkersplein en het Canadaplein, op zondag 18 augustus zijn er festiviteiten op het Herbakkersplein, het Canadaplein en in de Boelare. Om alles vlot en veilig te laten verlopen zijn diverse verkeersmaatregelen van kracht.

PARKEREN
Op vrijdag 16 augustus tussen 8 uur en 17 uur, op zaterdag 17 augustus tussen 20 uur en 23 uur en op zondag 18 augustus tussen 9 uur en 23.30 uur is het verboden te parkeren en stil te staan op het Canadaplein.
Op zaterdag 17 augustus tussen 16 uur en 3 uur ’s nachts en op zondag 18 augustus tussen 9 uur en 1 uur ‘s nachts is het verboden te parkeren en stil te staan op het Herbakkersplein (plaatsen aan de Kunstacademie) en in de Pastoor De Nevestraat. Op vrijdag 16 augustus tussen 18 uur en 1 uur ’s nachts verboden parkeren in de Pastoor De Nevestraat op de plaatsen vóór de Kunstacademie.
Op zondag 18 augustus van 9 uur tot 21 uur is het verboden te parkeren en stil te staan in de Zandvleuge (omleidingsweg) en in de Boelare vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan de August Van Ackerstraat.

TOEGANG
Op zaterdag 17 augustus tussen 16 uur en 3 uur ‘s nachts en van zondag 18 augustus 9 uur tot maandag 19 augustus 20 uur is de toegang verboden voor alle motorvoertuigen tot het Herbakkersplein en de Pastoor De Nevestraat. Houders van een geldige toegangskaart vormen hierop een uitzondering. Met de toegangskaart die u bij deze brief vindt, kan u het Herbakkersplein op om uw garage te bereiken of kan u de Pastoor De Nevestraat in om te parkeren op uw oprit of in uw garage. Parkeren op het plein of in de straat mag u NIET! Gelieve de bewonerskaart in uw auto voor te leggen alstublieft.
Op zaterdag 17 augustus tussen 20 uur en 23 uur en op zondag 18 augustus tussen 9 uur en 23.30 uur is de toegang tot het Canadaplein en de Prinsenhofstraat (huisnummer 1 tot 7) verboden voor alle motorvoertuigen.
Op zondag 18 augustus van 9 uur tot 21 uur is de toegang verboden voor alle motorvoertuigen tot de Boelare (huisnummer 1 tot 39) en de Zilverstraat. Tussen Boelare 39 en de August Van Ackerstraat is enkel plaatselijk verkeer toegelaten op die dag.

OMLEIDING
Op zondag 18 augustus van 9 uur tot 21 uur wordt het verkeer op de N9 komende van Eeklo met bestemming Watervliet en omgekeerd, omgeleid vanaf het kruispunt Boelare/Molenstraat via de Molenstraat en ovonde richting Heilig Grafstraat naar de Zandvleuge en het kruispunt Zandvleuge/Blommekens.
In de Prinsenhofstraat van huisnummer 7 tot en met 33 wordt op zaterdag 17 augustus van 20 uur tot 23 uur en op zondag 18 augustus van 9 uur tot 23.30 uur tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd.

Agenda OCMW-raad 13/8

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
AGENDA ZITTING VAN DINSDAG 13 AUGUSTUS 2013:

(om 19u30 in de raadzaal van het OCMW)

AGENDA OPENBARE ZITTING:

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de Raad d.d. 11/06/2013
2. Visietekst samenwerking Stad-OCMW (besl.)
3. Principieel akkoord met de intentie van de Stad Eeklo om het ambt van financieel beheerder van de Stad te laten invullen door de financieel beheerder van het OCMW en bepaalde modaliteiten van deze samenwerking (besl.)
4. BBC: doelstellingen te weerhouden voor uitwerking budget en meerjarenplan (bespr.)
5. Interne kredietaanpassing (besl.)
6. Stopzetting project Elba en goedkeuring eindafrekening architect (besl.)
7. Project sociale economie (ken. g.)
8. Energietoelage 2013 (besl.)
9. Socio-culturele participatie en kinderarmoede 2013 (besl.)
10. Samenlevingsopbouw: recht op saldo subsidie 2012 (besl.)
11. Wijkcentrum De Kring: recht op saldo subsidie 2012 (besl.)
12. Partnerschapovereenkomst KB 500 Kringwinkel (besl.)
13. Patrimonium:
• De Zuidkaai, gebouw Venetië: selecteren architecten voor opmaken restauratiedossier
14. Dienstenchequeonderneming Assist toespitsen op zorgklanten – quid met comfortklanten
(besl.)
15. Personeelspunten:
• Aanpassingen rechtspositieregeling (adv.)
16. Betaalbaarstelling van de facturen
17. Varia
(ken.g.)

1 jaar SMS Eeklo!

Met dit bericht begon het allemaal:

Begin mei 2012 nam ik als huidig Open vld-gemeenteraadslid in Eeklo afstand van de toekomstvisie van Open vld Eeklo omwille van een voorakkoord mét verdeling van de (belangrijkste) mandaten met CD&V+.
Ik kon me met deze gang van zaken niet verzoenen en beloofde een nieuwe Eeklose beweging samen te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 in de Stad EEKLO waarbij de kiezer wél het laatste woord krijgt.

Ik wens u uit te nodigen op de persconferentie waarbij de naam van de nieuwe politieke beweging, het voorlopig programma en een heel aantal kandidaten worden voorgesteld.

De persvoorstelling gaat door op woensdag 1 augustus 2012 om 13u in café De Eiktak, Markt 16 – 9900 EEKLO (09 377 33 47)

Luc Vandevelde

Nu, op 1 augustus 2013, heeft SMS Eeklo 4 gemeenteraadsleden en zijn we vertegenwoordigd in OCMW en politieraad.