Telefoon, gsm, internet, televisie: durf ook vergelijken! OOK IN EEKLO INFOMOMENTEN

PERSBERICHT 20 NOVEMBER 2013

Telefoon, gsm, internet, televisie: durf ook vergelijken!
OOK IN EEKLO INFOMOMENTEN

50% van de Belgen heeft een abonnement dat niet aangepast is aan zijn werkelijke telecommunicatiebehoeften. Zelfs voor een prepaid gsm-kaart vind je goedkopere aanbiedingen.
Waarom zou je dus de stap niet durven zetten?
Stad en OCMW Eeklo helpen om de aanbiedingen van de verschillende operatoren van je regio te vergelijken zodat je zelf het abonnement dat het best bij je past, kunt kiezen.
Een informatiecampagne? Voor wie?
Stel: je vergelijkt de aanbiedingen van de verschillende telecomoperatoren niet.
Stel: je gebruikt sinds lange tijd hetzelfde abonnement of dezelfde prepaid gsm-kaart.
Stel: je kent je werkelijke behoeften inzake vaste of mobiele telefoon, internetverbinding of digitale televisie niet.
Stel: je hebt geen internettoegang of je weet niet hoe je de beschikbare vergelijkingstools moet gebruiken.

Wat moet je doen om informatie te ontvangen?
In het Sociaal Huis in de Kaaistraat 34 zijn er zitdagen van de Federale overheidsdienst Economie op
dinsdag 26 november van 15 tot 19 uur en
woensdag 27 november van 9 tot 12 uur

Breng, indien mogelijk, je laatste maandelijkse facturen van je telecomoperator mee. Een team zal je helpen om de simulatie uit te voeren en te durven vergelijken!

Opgelet! De bedoeling van dit gesprek is je bij de simulatie te helpen en je de juiste informatie te overhandigen zodat je vervolgens het abonnement kunt kiezen dat het best bij je behoeften past.
Tijdens het gesprek kunnen we al je vragen over problemen in de telecommunicatiesector echter niet beantwoorden. Indien je vragen hebt, proberen we je te helpen en geven we je de contactgegevens van de diensten die je het beste kunnen helpen.

De medewerkers van het Sociaal Huis krijgen een opleiding zodat burgers in de gehele actieperiode (van 18 tot 28 november) kunnen langskomen.
Sociaal Huis
Kaaistraat 34, 9900 Eeklo
Tel. 09 218 17 00 of 09 218 17 01
e-mail: sociaalhuis@dezuidkaai.be

Meer info :
http://economie.fgov.be

Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 18/11/2013

Volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder
punt 3 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens de N’VA Eeklo:
– Snelheidscontroles Zandvleuge – resultaten.

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang Eeklo:
– Straatnaambord en verlichting Louis Van Doornestraat.

Op vraag van de her Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens de N’VA Eeklo:
– Wat is de regel in verband met het beantwoorden van vragen van een burger of een
gemeenteraadslid?

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens de N-VA Eeklo:
– Kaaistraat – inname openbare weg door persoon met een beperking.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang Eeklo:
44. Verhoging van de openingstaks en jaarlijkse belasting op nachtwinkels.

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens de N-VA Eeklo:
45. Lima Verstraetehof – plaatsen van paaltjes.
46. Pastoor Bontestraat – aanbrengen verkeersdrempels, duidelijke signalisatie en
maximumsnelheid van 30 km/uur.

24 fietsen voor KOTK

Voor de organisatie van Kom Op Tegen Kanker zijn in Eeklo de kilometervreters op zoek naar 15000 euro om zo de 1000km voor KOTK te rijden, volgend jaar. Zij doen met 3 ploegen mee die 4 dagen lang 250km zullen afleggen om zo geld in het laadje te brengen. Om die centen te verzamelen organiseren de Eeklose kilometervreters een 24 uur durende fietsen op rollen.
Het SMS-bestuur vond dit een mooi project en besliste unaniem deel te nemen aan deze manifestatie.
Meerdere leden, bestuursleden, mandatarissen en sympathisanten werden bereid gevonden om de koersbroek aan te trekken en een deel van de 24 uur op zich te nemen.
Hierbij vindt u de lijst van de SMS deelnemers. SMS wordt truigesponsord door PDG bikes uit Drongen (zij leverden ook de TRAXS) en daardoor noemt onze ploeg ‘de Pedegeërs’.
SMS bewijst hiermee, naast zijn politieke inspanningen, andermaal zijn groepsgevoel en is fier hier ‘en grand complet’ aan deel te nemen!
Dank aan iedereen die hierbij een steentje bijdroeg!

Deelnemerslijst

Agenda gemeenteraadszitting 19/11/2013

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 18 november 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Ontslag van een gemeenteraadslid – kennisneming.
2. Onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van een gemeenteraadslid-opvolger.
3. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
4. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 21 oktober 2013.
5. Mededelingen aan de gemeenteraad.
6. Algemeen bestuur – Comeet – raad van bestuur – aanduiding bestuurder met raadgevende stem.
7. Algemeen bestuur – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 12 december 2013 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
8. Algemeen bestuur – Imewo – buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 – aanduiding tweede vertegenwoordiger.
9. Algemeen bestuur – I.V.M. – algemene vergadering van 11 december 2013 – goedkeuring statutenwijziging en vaststelling mandaat.
10. Algemeen bestuur – I.V.M. – algemene vergadering van 11 december 2013 – aanduiding vertegenwoordigers.
11. Algemeen bestuur – I.V.M. – algemene vergadering van 11 december 2013 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordigers.
12. Algemeen bestuur – Finiwo – buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 – vaststelling mandaat.
13. Algemeen bestuur – overeenkomst tussen de Belgische Staat en de stad Eeklo betreffende de afgifte van biometrische verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers.
14. Algemeen bestuur – overeenkomst met AVS voor stadsTV.
15. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding – meerjarenplan 2014-2019 – goedkeuring.
16. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding – budget 2014 – akteneming.
17. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – meerjarenplan 2014-2019 – goedkeuring.
18. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – budget 2014 – akteneming.
19. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – meerjarenplan 2014-2019 – goedkeuring.
20. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – budget 2014 – akteneming.
21. Algemeen bestuur – Kerkfabriek O.L.Vr. ten Hemel Opgenomen – meerjarenplan 2014-2019 – niet-goedkeuring.
22. Algemeen bestuur – Kerkfabriek O.L.Vr. ten Hemel Opgenomen – budget 2014 – niet-goedkeuring.
23. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – meerjarenplan 2014-2019 – niet-goedkeuring.
24. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – budget 2014 – niet-goedkeuring.
25. Algemeen bestuur – Wereldraad Eeklo – goedkeuring statuten.
26. Algemene financiering – budgetwijziging 2013 nr. 3 – goedkeuring.
27. Veiligheid – vrijwillige brandweer – organiek reglement – toevoeging en vergoeding nieuwe categorie vrijwillig brandweerman-ambulancier.
28. Veiligheid – brandweer – aanpassing aankoopprogramma van brandweermaterieel periode 2007-2012.
29. Conflict stad Eeklo – vzw RVT Dr. J. Coppens – ontwerp dading en erfpachtovereenkomst – goedkeuring.
30. Vrije tijd – aankoop van inklapbare tafels en plooistoelen voor jeugdcentrum Kubiek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
31. Vrije tijd – aankoop lichtinstallatie polyvalente zaal jeugdcentrum Kubiek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
32. Vrije tijd – buitenschoolse kinderopvang – goedkeuring kwaliteitshandboek.
33. Wonen en leven – ophalen van groen- en tuinafval 2014-2017 – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
34. Wonen en leven – aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het “beeldkwaliteitsplan centrum” en het “ruimtelijk uitvoeringsplan gabarit centrum” – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
35. Wonen en leven – aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het RUP “Stedelijk inbreidingsgebied Boelare-Kerkstraat” – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
36. Wonen en leven – Consultancy-opdracht conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject “De Hartwijk” + opmaak RUP “De Hartwijk” – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
37. Milieu – driepartijenovereenkomst met betrekking tot de vervanging van een windturbine op eigendom van de stad Eeklo door een windturbine op eigendom van het OCMW Gent – goedkeuring.
38. Milieu – herinschaling waterlopen – doorbraak 63.
39. Milieu – visietekst concentratiezone windturbines Maldegem-Eeklo-Kaprijke – goedkeuring.
40. Mobiliteit en werken – beperkte (her)aanleg van stadswegen en beperkte ingrepen aan rioleringen en huisaansluitingen – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
41. Vrije tijd – sport – VZW Sport+ – aanduiding vertegenwoordiging stadsbestuur.
42. Algemeen bestuur – Comité Internationale Samenwerking – goedkeuring beheersovereenkomst.

Aan de agenda toegevoegd punt:
Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA:
43. Huur seniorenflats Zonneheem.