Toegevoegde punten 17/02/2014

Wij hebben de eer u mede te delen dat volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt 1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van de heer Fillip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
– Gebruik van de noodwoningen.

Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:
– Voorstel tot het aanleggen van een losloopweide voor honden.

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:
– Deelname Open Monumentendag.
– Oversteek fietspad t.h.v. de Oostveldstraat.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Raverschootstraat.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
16. Voorstel tot woonzekerheid van de bewoners van de bejaardenflats boven het Zonneheem.

OZ 16 toegevoegd agendapunt (pdf)

Agenda gemeenteraadszitting 17/2/2014

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 17 februari 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 20 januari 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – klachtenbehandeling – jaarverslag 2013.
5. Algemeen bestuur – Veneco² – jaarvergadering 2012 op 19 maart 2014 – vaststelling mandaat.
6. Algemeen bestuur – Veneco² – jaarvergadering 2012 op 19 maart 2014 – aanduiding vertegenwoordiger.
7. Algemeen bestuur – Veneco² – jaarvergadering 2012 op 19 maart 2014 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
8. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel – openverklaring bij bevordering van een betrekking van sergeant.
9. Welzijn – Wereldraad Eeklo – subsidiereglement 2014-2019 – goedkeuring.
10. Wonen en leven – onderhandse verkoop van een perceeltje stadsgrond kruispunt Weversstraat/Schietspoelstraat – goedkeuring principe.
11. Wonen en leven – herbestemming kleine stadswoning B.L.Pussemierstraat 45 – goedkeuring principe verkoop tegen hoogste bod.
12. Wonen en leven – stadspand Lijnendraaierstraat 8 – goedkeuring principe verkoop tegen hoogste bod.
13. Ondernemen – industrieterrein Nieuwendorpe – braakliggend wederingekocht bedrijfsperceel – goedkeuring principe hoogste bod.
14. Milieu – visietekst concentratiezone windturbines Maldegem-Eeklo-Kaprijke – goedkeuring.
15. Algemeen bestuur – Kerkfabriek O.L.Vr. ten Hemel Opgenomen en Kerkfabriek Sint-Jozef – goedkeuring meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten 2014 door de gouverneur – instellen beroep bij de Vlaamse Regering.