Toegevoegde punten agenda gemeenteraadszitting 24/03/2014

Wij hebben de eer u mede te delen dat volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt

1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Onderhoud middenbermen Gentsesteenweg/Centrum/Molenstraat.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Elektriciteitscabine Raverschootstraat.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
22. Armoedebestrijding.
Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
23. Mobiliteit Herbakkersplein.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
24. Bedrijventerrein en ontsluitingsweg Balgerhoeke.
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
25. Tracé ontsluitingsweg Balgerhoeke.
Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
26. Gebrek aan communicatie en vellen van bomen.

Er werd ook nog een aanpassing aangebracht aan het punt 7 van de openbare zitting “IJzerstraat –
overdracht om niet van voetpadzone nieuw woonproject – goedkeuring ontwerpakte”, ingevolge het bericht van de notaris dat nog een bijkomend klein strookje grond om niet aan de stad dient overgedragen te worden.

PDF – Punt 25 – tracé ontsluitingsweg Balgerhoeke

Agenda gemeenteraadszitting 24/3/2014

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op
maandag 24 maart 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 17 februari 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
– Huur politiegebouw – stand van zaken.
4. Gemeentepersoneel – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.
5. Gemeentepersoneel – contractueel personeel – vaststelling contingent en bezoldiging
vakantiepersoneel.
6. Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag
Verkaveling V524/1 – Molenstraat 226.
7. Mobiliteit en werken – IJzerstraat – overdracht om niet van voetpadzone nieuw woonproject –
goedkeuring ontwerpakte.
8. Mobiliteit en werken – Schuttershof – overdracht om niet van private delen van de zate van de weg –
goedkeuring ontwerpakte.
9. Algemene financiering – retributie op het gebruik van de plaatselijke openbare bibliotheek.
10. Welzijn – BKO – wijziging huishoudelijk reglement – goedkeuring.
11. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – jaarrekening 2013 – advies.
12. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen – jaarrekening 2013 – advies.
13. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2013 – advies.
14. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – jaarrekening 2013 – advies.
15. Algemeen bestuur – Resoc – Streekpact 2013-2018 – goedkeuring.
16. Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 01/07/2013-31/12/2013 – goedkeuring.
17. Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2014-2017 – goedkeuring.
18. Welzijn – seniorenflats Zonneheem – verkoop – principiële goedkeuring.
19. Welzijn – OCMW – jaarrekening 2012.
20. Welzijn – OCMW – meerjarenplan 2014-2019 – goedkeuring.
21. Welzijn – OCMW – budget 2014 – kennisneming.