Staat de Eeklose monstercoalitie op springen?

Het zal u niet ontgaan zijn dat de laatste week in de pers heel wat tegenstrijdige uitlatingen zijn verschenen in verband met de zogenaamde ‘knip’ of ‘muur van Eeklo’, waarmee bedoeld wordt dat de N9-doortocht zou worden onderbroken ter hoogte van de Markt, zodat alle doorgaand verkeer in Eeklo onmogelijk wordt gemaakt. Aanvankelijk heeft het stadsbestuur deze knip
goedgekeurd, maar die beslissing heeft het schepencollege weer ingeslikt onder druk van de stedelijke economische raad, ten minste als we schepen Christophe De Waele mogen geloven in de pers en op zijn facebook: “De Eeklose politieke meerderheid is het er over eens dat de optie om een ‘KNIP’ in het Eeklose centrum te realiseren NIET opgenomen wordt in het nieuwe
verkeerscirculatieplan.”

Schepen D’Haeseleer was er als de kippen bij om via een perscommuniqué deze bewering tegen te spreken. De knip komt er wel, volgens hem, anders komt er ook geen ring, want de knip noemt hij een voorwaarde om de ring rond Eeklo te kunnen realiseren. Nu staat hij sinds jaar en dag bekend als een fervente tegenstander van die ring (cfr AVS-interview) en is de knip de compensatie die hij kreeg bij de vorming van de coalitie om zo zijn protest tegen de ring in te slikken.

Clash op gemeenteraad

Op de gemeenteraad van gisterenavond werden de spanningen tussen de coalitiepartners Groen en Open VLD overduidelijk toen de oppositiepartijen N-VA en SMS om klaarheid vroegen: heeft het schepencollege nu wel of niet beslist dat de knip wordt geschrapt? De oppositie legde een voorstel ter stemming om de knip definitief af te voeren, zoals al eerder in de pers was beloofd aan de Eeklose handelaars. Een voorstel dat dus eigenlijk naadloos aansloot bij de zogenaamde beslissing van het schepencollege en een ruime meerderheid achter zich moest krijgen. Maar niks was minder waar. De coalitiepartners wrongen zich in alle bochten om hun interne ruzies te camoufleren, schoven de schuld zoals steeds weer naar de pers (“een gemediatiseerde gemeenteraad” dixit schepen D’Haeseleer – “gazetteklap” volgens schepen De Waele) en probeerden vooral tijd te winnen om tegen de commissievergadering ter zake nu woensdag toch nog in extremis iedereen in de pas te krijgen. Benieuwd wat voor veelkleurig konijn daar uit de hoed wordt getoverd.

Bizar amendement

Schepen De Waele had kort voor de gemeenteraad aan SMS en N-VA gevraagd om het punt terug te trekken van de agenda en geen stemming uit te lokken, maar toen bleek dat de oppositiepartijen daar niet op ingingen, toverde hij ter plekke een wel erg merkwaardig amendement uit zijn hoed. Het amendement kwam erop neer dat, als het voorstel van de oppositie geen meerderheid achter zich kreeg, dat voorstel op de volgende gemeenteraad opnieuw ter stemming zal worden voorgelegd. De gemeenteraad moest dus beslissen dat zijn beslissing eigenlijk niet telt als de knip niet wordt weggestemd, zodat op de volgende gemeenteraad de knip dan uiteindelijk toch kan worden afgeschoten. Het is al vaker voorgekomen dat de meerderheid een ideetje goedkeurt dat ze kort daarna weer zelf doorprikken en afvoeren. Maar dat ze dit nu met voorbedachte rade in één beweging doen, dat getuigt van een nooit eerder vertoond cynisme en misprijzen voor de gemeenteraad. Schepen De Waele zet hiermee eigenlijk zijn collega D’Haeseleer en heel Groen te kakken. Hij gunt hen enkel nog een paar dagen om de knip door te slikken, in de hoop zo de monstercoalitie niet meteen te laten vallen.

Knip-commissie

Woensdag wordt een commissie in het vooruitzicht gesteld waarop het schepencollege dan wel zijn beslissing zal toelichten. Een bedenkelijk vertragingsmanoeuvre dat enkele vragen oproept:

– Wat kunnen ze daar vertellen dat ze gisteren nog niet durfden te verklaren op de gemeenteraad?
– Waarom laat men de bevolking in het ongewisse over de zogenaamde beslissing van het schepencollege? Is het voor of tegen de knip? Of is er helemaal geen beslissing?
– Wie is de leugenaar, schepen De Waele of schepen D’Haeseleer? Of toch weer de pers?
– Waarom denken ze tegen morgen tot een compromis te kunnen komen, wat tegen gisteren nog niet kon?
– Hoe zullen de Eeklose handelaarse en stedelijke economische raad reageren nu blijkt dat ze met een kluitje in het riet zijn gestuurd en voorbarig hun vergadering en actieplan tegen de knip hebben afgeblazen?
– Komt er een knip, komt er een ring of komt er helemaal niks om Groen en Blauw in de coalitie te houden?
– Heeft burgemeester Loete daarom onlangs verklaard dat er geen sprake kan zijn van een ring voor 2020?
– Hoelang nog kan deze coalitie blijven dansen op een slappe koord en warm en koud tegelijk blazen?

We zijn benieuwd.

Marc Windey, Luc Vandevelde, Tineke Verstraete, Paul Verstraete.

gemeenteraadsleden voor SMS-Eeklo

Agenda gemeenteraad 23/02/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 23 februari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 26 januari 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – definitieve toekenning van een nieuwe straatnaam.
5. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.
6. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie – wijziging.
7. Algemeen bestuur – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging.
8. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – verzoek tot het voordragen van een bijkomende provinciale sanctionerende ambtenaar.
9. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – protocolakkoorden tussen de stad Eeklo en de procureur des Konings van het parket Oost-Vlaanderen – inbreuken verkeer – inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer) goedkeuring.
10. Algemeen bestuur – Finiwo – beslissing tot niet-investering in W4F.
11. Wonen en leven – ruimtelijke planning – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis en rooilijnplan binnen een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van publieke ruimte – P. Lippenslaan/Blommekens – VMSW.
12. Vrije tijd/financiën – retributie voor het uitlenen van volksspelen/wereldspelen en springkastelen. (cfr. reglement uitleendienst)
13. Vrije tijd – sport – stedelijke sportdienst – goedkeuring reglement uitleendienst.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
14. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.

Toegevoegde punten:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert en de heer Peter De Graeve, gemeenteraadsleden, namens N-VA Eeklo:
15. Heraanleggen van het centrum.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
16. Herinrichting van het stadscentrum.

OZ 16 herinrichten stadscentrum