Een welgesmaakte Eeklose gemeenteraad

Maandag 23 maart 2015 zal een memorabele dag worden in de geschiedenis van de Eeklose politiek.
Vooreerst kwam er de mondelinge vraag van SMS-raadslid Luc Vandevelde over de niet-geagendeerde maar wel door de burgemeester beloofde punten op de agenda van de gemeenteraad.
De burgemeester moest met heel veel schaamrood toegeven dat hij pertinente onwaarheden had verspreid in het Eikenblad…
Ook de punten van collegae Paul (rijkelijke maaltijden met de notabelen van Eeklo) en Tineke Verstraete (verval van de kerktoren Oostveld) zetten de meerderheid met rode wangen…
De toegevoegde punten van onze NVA vrienden werden behandeld maar toen raadslid De Graeve nog een mondelinge vraag wou stellen werd hij die geweigerd omdat het fractiequorum bereikt was. Toen liet hij onafhankelijk raadslid Lecompte die vraag stellen: een nooit eerder geziene handeling en daardoor werd de vraag wel behandeld.
De vooropgestelde gemeenteraadagenda had weinig betekenis en inhoud en werd zonder veel discussie allemaal goedgekeurd.
Het wollige punt over de mobiliteit werd op vraag van de oppositie uitgesteld wegens totaal onduidelijk en niet concreet!
Toen echter ons SMS-raadslid Marc Windey met zijn 3 toegevoegde agendapunten aan het woord kwam, werd het pas echt gemeend:

1) een stemming over de integratie van de Buitenschoolse Kinderopvang Zuiderzon in de te renoveren gebouwen van het Beukenhof werd in deze gemeenteraad unaniem goedgekeurd ook al was er eerst een uitvoerige én geargumenteerde tussenkomst van de dienstdoende CD&V-fractieleider Smet om dit niet te doen. Hij werd met de billen bloot gezet door eigen leden uit zijn partij en de meerderheidsfractie. Ook verschillende leden van de oppositie spaarden het jonge raadslid niet om het verkondigen van zoveel onzin.

2) de parkeerplaatsen in Boelare/Blommekens werden niet goedgekeurd, ondanks het schriftelijk aandringen van de heer Gouverneur om de discriminatie tegen eind maart weg te werken. Hier kreeg de bevoegde liberale schepen van ons raadslid Paul Verstraete er nog een bevoegdheid bij: schepen van uitstel en besluiteloosheid.

3) opnieuw uitschrijven van een concessie voor het uitbaten van een frituur op de markt werd meerderheid tegen oppositie weggestemd. Hiermee verdwijnt een 57-jarige traditie op de Eeklose markt.

SMS trakteerde het talrijk opgekomen publiek en de mandatarissen op een bakje friet met mayonaise, weliswaar de allerlaatste ‘frieten-uit-het-vuistje’ op de markt van Eeklo.

Agenda gemeenteraad 23/3/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 23 maart 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 februari 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – wijziging reglement aanpassing voetpaden en opritten – vaststellen retributie.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – vzw Netwerk Meetjesland – vernietiging gemeenteraadsbeslissingen dd. 22 september 2014 – kennisneming.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Audio – beslissing toetreding verschillende gemeenten en OCMW’s tot de vereniging Audio – goedkeuring.
7. Algemeen bestuur – Vlaams regeerakkoord/conceptnota Vlaams minister voor Bestuurszaken – inkanteling OCMW in gemeente/stad – beheersovereenkomst inzake integratie/samenwerking stad en OCMW Eeklo – goedkeuring.
8. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – marktreglement – wijziging.
9. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – principebeslissing en wijziging.
10. Mobiliteit en werken – aanleg zuidelijke ringweg en stadspromenade – standpunt inzake het opmaken van een verkeerscirculatieplan op basis van een groeiscenario.

Volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt

1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Vraag tot het aanleggen van een sterretjesweide.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Verontreiniging in het leidingwater.
– Liftsysteem aan het stadhuis.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Agenda van de gemeenteraad van 23 maart 2015.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– 775 jaar Eeklo – lunch van de notabelen.

Op vraag van mevrouw Tineke Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Oostveld.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 23 maart a.s.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
11. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.
12. Parkeerplaatsen Boelare.
13. Behoud van het frietkot op de Markt.

OZ 01 – Actuele mondelinge vragen_2

OZ 13 – behoud an het frietkot op de Markt

OZ 12 – Parkerplaatsen Boelare

OZ 11 – uitbouw sociale site aan De Zuidkaai