Agenda gemeenteraad 27/4/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 27 april 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 maart 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – algemene belasting Eeklo – aanslagjaar 2015 – overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – kennisneming.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – algemene vergadering dd. 2 juni 2015 – vaststelling mandaat.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – ILV Meetjeslandse Burensportdienst – goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2014.
7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – wijziging overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland – goedkeuring.
8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – subsidieaanvraag Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland – goedkeuring.
9. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – jaarrekening 2014 – advies.
10. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2014 – advies.
11. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – jaarrekening 2014 – advies.
12. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen – jaarrekening 2014 – advies.
13. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – wijziging.
14. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – wijziging.
15. Wonen en leven – Beeldkwaliteitsplan Eeklo centrum – goedkeuring.
16. Welzijn – aankoop van 2 elektrische bolderkarren voor de stedelijke BKO’s – goedkeuring initiatief – vaststellen van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.
17. Vrije tijd – vzw Sport+ – goedkeuring eindafrekening.

Mondelinge vragen en toegevoegde punten:

Op vraag de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:
Aanplanten toekomstbomen.

Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Heldenpark – problematiek wadi.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Financiering Huysmanhoeve.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Agenda gemeenteraad 27 april 2015.
Verkeer en herstel van de Moerstraat + problematiek Maroyendam.

Toegevoegd punt:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
18. Het nieuwe sport/zwembadcomplex.

OZ 18 Nieuw zwembad-sportcomplex