Agenda gemeenteraad 1/6/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 1 juni 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 27 april 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – budgetwijziging nr. 1 2015 – vaststelling.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IVM – algemene en buitengewone algemene vergadering dd. 17 juni 2015.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Imewo – jaarvergadering dd. 22 juni 2015 – vaststellen mandaat.
7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Finiwo – algemene jaarvergadering dd. 22 juni 2015 – vaststelling mandaat.
8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² – jaarvergadering dd. 30 juni 2015 – vaststellen mandaat.
9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² – jaarvergadering van 30 juni 2015 – aanduiding vertegenwoordiger.
10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² – jaarvergadering van 30 juni 2015 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – statutenwijziging – goedkeuring.
12. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – algemene vergaderingen dd. 29 juni 2015.
13. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Imewo – heropenstelling kapitaalverhoging.
14. Algmeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Finiwo – kapitaalverhoging van Publi-T.
15. Wonen en leven – ruimtelijke planning – verkaveling V496 – Gauberg – ontwerpakte overdracht openbaar domein – goedkeuring.
16. Veiligheid – onderhoudscontract brandbestrijdingsinfrastructuur – goedkeuring.
17. Vrije tijd – P.O.B. – samenaankoop van boeken, audiovisuele materialen en Nederlandstalige strips door Comeet als aankoopcentrale – goedkeuring.