Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden voor gemeenteraadszitting 15 april

Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA:
Klachten over het nieuwe jeugdhuis, inzonderheid over de’fuifzaal.

Op vraag van de heer Roger Reychler, gemeenteraadslid, namens N-VA:
– Voordelen in natura bijsponsoring evenementen.

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:
Uitdelen van flyers en gadgets op de openbare weg.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS:
Voorstel tot het plaatsen van een verkeersbord en verlichtingspunt t.h.v. Kriekmoerstraat/Helmstraat.
Defecte lichtpunten openbare wegen.
Standpunt inplanten windturbines langsheen de N49.

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
Welke beleidsvisie heeft het schepencollege üoor het maatschappelijk welzijn van minder mobiele invaliden?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.