Agenda gemeenteraad 23/02/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 23 februari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 26 januari 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – definitieve toekenning van een nieuwe straatnaam.
5. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.
6. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie – wijziging.
7. Algemeen bestuur – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging.
8. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – verzoek tot het voordragen van een bijkomende provinciale sanctionerende ambtenaar.
9. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – protocolakkoorden tussen de stad Eeklo en de procureur des Konings van het parket Oost-Vlaanderen – inbreuken verkeer – inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer) goedkeuring.
10. Algemeen bestuur – Finiwo – beslissing tot niet-investering in W4F.
11. Wonen en leven – ruimtelijke planning – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis en rooilijnplan binnen een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van publieke ruimte – P. Lippenslaan/Blommekens – VMSW.
12. Vrije tijd/financiën – retributie voor het uitlenen van volksspelen/wereldspelen en springkastelen. (cfr. reglement uitleendienst)
13. Vrije tijd – sport – stedelijke sportdienst – goedkeuring reglement uitleendienst.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
14. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.

Toegevoegde punten:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert en de heer Peter De Graeve, gemeenteraadsleden, namens N-VA Eeklo:
15. Heraanleggen van het centrum.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
16. Herinrichting van het stadscentrum.

OZ 16 herinrichten stadscentrum