Agenda gemeenteraadszitting 15/12/2014

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 15 december 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 17 november 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – Regionale Jeugddienst Meetjesland “Meetjesman” – toetreding gemeente Wachtebeke – goedkeuring.
5. Algemeen bestuur – afsprakennota stad Eeklo-OCMW Eeklo – adviesraden/beheersorganen.
6. Algemeen bestuur – overeenkomst met AVS – stadsTV 2015-2016-2017.
7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing.
8. Wonen en leven – Wilgenpark – aanleg wegen-, riolerings- en omgevingswerken –samenwerkingsovereenkomst met VMSW, MBV en Aquafin – goedkeuring.
9. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van adjudant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
10. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van sergeant-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
11. Veiligheid – stedelijk vrijwilligers brandweerkorps – openverklaring bij bevordering van 1 betrekking van korporaal-vrijwilliger – vaststellen van de voorwaarden.
12. Ondernemen – machtiging tot wederverkoop van een onbenut deelperceel industriegrond, gelegen Ambachtenstraat – aanvulling raadsbesluit van 22 september 2014.
13. Ondernemen – kampeerautoterrein Jachthaven – tijdelijke verlenging exploitatieovereenkomst.
14. Ondernemen – Jachthaven – exploitatie openluchtrecreatiedomein met kampeerautoterrein en tentenweide – ontwerp concessieovereenkomst – goedkeuring.
15. Vrije tijd – BKO – wijziging huishoudelijk reglement en kwaliteitshandboek – goedkeuring.
16. Vrije tijd – Schatjeseiland – goedkeuring huishoudelijk reglement.
17. Algemene financiering – Politiezone Meetjesland Centrum – stedelijke dotatie 2015 – vaststelling.
18. Algemene financiering – OCMW – stedelijke dotatie 2015 – vaststelling.
19. Algemene financiering – aanpassing 12/2014 meerjarenplan 2014-2019 – vaststelling.
20. Algemene financiering – wijziging 1 budget 2014 – vaststelling.
21. Algemene financiering – budget 2015 – vaststelling.
22. Algemeen bestuur – gemeentedecreet – bevoegdheidsverdeling inzake het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten en inzake het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen.
23. Wonen en leven – milieu – subsidiereglementen voor energiebesparende maatregelen (dak-, en muurisolatie/hoogrendementsglas) – 2015.
24. Wonen en leven – milieu – subsidiereglement voor hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen – 2015.
25. Wonen en leven – milieu – subsidiereglement voor groendaken – 2015.
26. Algemene financiering – algemene belasting Eeklo – aanslagjaar 2015.
27. Algemene financiering – belasting op de wedkantoren – aanslagjaar 2015.
28. Algemene financiering – belasting op de bank- en financieringsinstellingen en geldautomaten – aanslagjaar 2015.
29. Algemene financiering – belasting op de motorbrandstofverdelers – aanslagjaar 2015.
30. Algemene financiering – belasting op de terrassen op de openbare weg – aanslagjaar 2015.
31. Algemene financiering – belasting op de nachtwinkels – aanslagjaar 2015.
32. Algemene financiering – belasting op tweede verblijven – aanslagjaar 2015.
33. Algemene financiering – contantbelasting op de ontgravingen – aanslagjaar 2015.
34. Algemene financiering – contantbelasting op het sluitingsuur – aanslagjaar 2015.
35. Algemene financiering – contantbelasting op reclame met luidsprekers – aanslagjaar 2015.
36. Algemene financiering – contantbelasting op de plaats- en marktrechten – aanslagjaar 2015.
37. Algemene financiering – contantbelasting op de aanplakborden – aanslagjaar 2015.
38. Algemene financiering – contantbelasting op het takelen en bewaren van voertuigen – aanslagjaar 2015.
39. Algemene financiering – contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken – aanslagjaar 2015.
40. Algemene financiering – contantbelasting op de hinderlijke inrichtingen – aanslagjaar 2015.
41. Algemene financiering – contantbelasting op het weghalen van sluikstorten – aanslagjaar 2015.
42. Algemene financiering – activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet bebouwde gronden gelegen in woongebied – aanslagjaar 2015.
43. Algemene financiering – leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen – aanslagjaar 2015.
44. Algemene financiering – belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten – aanslagjaar 2015.
45. Algemene financiering – belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen en op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen – aanslagjaar 2015.
46. Algemene financiering – opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaar 2015.
47. Algemene financiering – aanvullende belasting op de personenbelasting – aanslagjaar 2015.
48. Algemene financiering – retributie op het gebruik van zelfreinigende toiletten op het grondgebied van Eeklo.
49. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – budgetwijziging 2014 – kennisneming.
50. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – budget 2015 – kennisneming.
51. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen – budget 2015 – kennisneming.
52. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – budget 2015 – kennisneming.
53. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua Balgerhoeke – budget 2015 – kennisneming.