Agenda gemeenteraadszitting 17/2/2014

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 17 februari 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 20 januari 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – klachtenbehandeling – jaarverslag 2013.
5. Algemeen bestuur – Veneco² – jaarvergadering 2012 op 19 maart 2014 – vaststelling mandaat.
6. Algemeen bestuur – Veneco² – jaarvergadering 2012 op 19 maart 2014 – aanduiding vertegenwoordiger.
7. Algemeen bestuur – Veneco² – jaarvergadering 2012 op 19 maart 2014 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
8. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – brandweerpersoneel – openverklaring bij bevordering van een betrekking van sergeant.
9. Welzijn – Wereldraad Eeklo – subsidiereglement 2014-2019 – goedkeuring.
10. Wonen en leven – onderhandse verkoop van een perceeltje stadsgrond kruispunt Weversstraat/Schietspoelstraat – goedkeuring principe.
11. Wonen en leven – herbestemming kleine stadswoning B.L.Pussemierstraat 45 – goedkeuring principe verkoop tegen hoogste bod.
12. Wonen en leven – stadspand Lijnendraaierstraat 8 – goedkeuring principe verkoop tegen hoogste bod.
13. Ondernemen – industrieterrein Nieuwendorpe – braakliggend wederingekocht bedrijfsperceel – goedkeuring principe hoogste bod.
14. Milieu – visietekst concentratiezone windturbines Maldegem-Eeklo-Kaprijke – goedkeuring.
15. Algemeen bestuur – Kerkfabriek O.L.Vr. ten Hemel Opgenomen en Kerkfabriek Sint-Jozef – goedkeuring meerjarenplannen 2014-2019 en budgetten 2014 door de gouverneur – instellen beroep bij de Vlaamse Regering.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.