Agenda gemeenteraadszitting 21/10/2013

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 21 oktober 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 16 september 2013.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen Bestuur – Bekken van de Gentse Kanalen – algemene bekkenvergadering – aanduiding effectief lid.
5. Algemeen Bestuur – Bekken van de Gentse Kanalen – algemene bekkenvergadering – aanduiding plaatsvervanger.
6. Algemeen Bestuur – Bekken van de Gentse Kanalen – bekkenbureau – voordracht afgevaardigden van de stad.
7. Algemeen Bestuur – Bekken van de Gentse Kanalen – bekkenbureau – voordracht plaatsvervanger.
8. Algemeen Bestuur – Bekken van de Gentse Kanalen – aanduiding ambtelijk contactpersoon.
9. Algemeen bestuur – Bekken van de Brugse polders – algemene bekkenvergadering – aanduiding effectief lid.
10. Algemeen bestuur – Bekken van de Brugse polders – algemene bekkenvergadering – aanduiding plaatsvervanger.
11. Algemeen bestuur – Bekken van de Brugse polders – bekkenbureau – voordracht afgevaardigden van de stad.
12. Algemeen bestuur – Bekken van de Brugse polders – bekkenbureau – voordracht plaatsvervanger.
13. Algemeen bestuur – Bekken van de Brugse polders – aanduiding ambtelijk contactpersoon.
14. Algemeen bestuur – Intercommunale Westlede – bijzondere algemene vergadering van 3 december 2013 – vaststelling mandaat.
15. Algemeen bestuur – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 12 december 2013 – goedkeuring statutenwijziging en vaststelling mandaat.
16. Algemeen bestuur – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 12 december 2013 – aanduiding vertegenwoordiger.
17. Algemeen bestuur – Veneco² – buitengewone algemene vergadering van 12 december 2013 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
18. Algemeen bestuur – Imewo – buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 – goedkeuring statutenwijziging en vaststelling mandaat.
19. Algemeen bestuur – Imewo – buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 – aanduiding 2 vertegenwoordigers.
20. Algemeen bestuur – Imewo – buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 – aanduiding 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers.
21. Algemeen bestuur – projectvereniging Comeet verlenging voor de beleidsperiode 2014-2019.
22. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius Balgerhoeke
– wijziging meerjarenplan 2008-2013/2 – goedkeuring
– budgetwijziging 2013/1 – akteneming.
23. Algemeen bestuur – redactieraad Eikenblad – samenstelling en taken.
24. Algemeen bestuur – afsluiten convenant kansspelinrichting klasse 2.
25. Vrije tijd – subsidieverdeling culturele activiteiten – dienstjaar 2013 – nominatieve toekenning – tweede jaarhelft.
26. Mobiliteit en werken – samenstelling stuurgroep N9 binnen- en buitengebied.
27. Mobiliteit en werken – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag verkaveling V521/1 – Geraniumlaan.
28. Wonen en leven – Woonwijzer Meetjesland – intergemeentelijk woonkader – goedkeuring.
29. Wonen en leven – aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een “ruimtelijk uitvoeringsplan woonuitbreidingsgebied Gentsesteenweg-Guldensporenstraat- – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
30. Wonen en leven – aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van het “beeldkwaliteitsplan centrum” en het “ruimtelijk uitvoeringsplan gabarit centrum” – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
31. Wonen en leven – consultancy-opdracht conceptbegeleiding stadsvernieuwingsproject “De Hartwijk” + opmaak RUP “De Hartwijk” – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
32. Wonen en leven – gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) – samenstelling 2013-2018.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.