Agenda gemeenteraadszitting 24/3/2014

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op
maandag 24 maart 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 17 februari 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
– Huur politiegebouw – stand van zaken.
4. Gemeentepersoneel – nieuwe rechtspositieregeling – aanpassing.
5. Gemeentepersoneel – contractueel personeel – vaststelling contingent en bezoldiging
vakantiepersoneel.
6. Wonen en leven – goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag
Verkaveling V524/1 – Molenstraat 226.
7. Mobiliteit en werken – IJzerstraat – overdracht om niet van voetpadzone nieuw woonproject –
goedkeuring ontwerpakte.
8. Mobiliteit en werken – Schuttershof – overdracht om niet van private delen van de zate van de weg –
goedkeuring ontwerpakte.
9. Algemene financiering – retributie op het gebruik van de plaatselijke openbare bibliotheek.
10. Welzijn – BKO – wijziging huishoudelijk reglement – goedkeuring.
11. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – jaarrekening 2013 – advies.
12. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen – jaarrekening 2013 – advies.
13. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2013 – advies.
14. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – jaarrekening 2013 – advies.
15. Algemeen bestuur – Resoc – Streekpact 2013-2018 – goedkeuring.
16. Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 01/07/2013-31/12/2013 – goedkeuring.
17. Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan 2014-2017 – goedkeuring.
18. Welzijn – seniorenflats Zonneheem – verkoop – principiële goedkeuring.
19. Welzijn – OCMW – jaarrekening 2012.
20. Welzijn – OCMW – meerjarenplan 2014-2019 – goedkeuring.
21. Welzijn – OCMW – budget 2014 – kennisneming.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.