Agenda gemeenteraadszitting 26/01/2015 (UPDATE: toelichting bij tussenkomsten)

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 26 januari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 15 december 2014.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – retributie voor tussenkomsten van de brandweerdienst – opheffing gemeenteraadsbesluit dd. 20 december 2004.
5. Algemeen bestuur/vrije tijd – sport – ILV Burensportdienst Meetjesland – goedkeuring overeenkomst met statutaire draagkracht.
6. Algemeen bestuur – statuten stedelijke seniorenraad – wijziging.
7. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing.
8. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie – aanpassing.
9. Algemeen bestuur/wonen en leven – Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) – gewijzigde samenstelling.
10. Mobiliteit en werken – Cambio autodelen – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.
11. Wonen en leven – ruimtelijk uitvoeringsplan landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 – voorlopige vaststelling.
12. Welzijn – OCMW – meerjarenplan 2014-2019 / budget 2015 – kennisneming.
13. Vrije tijd – sport – goedkeuring erkenningsaanvragen Eeklose sportclubs.
14. Vrije tijd – sport – goedkeuring verdeling beleids- en impulssubsidie.
15. Vrije tijd – sport – bouwen nieuw zwembad met integratie BKO – afschaffing deel Burgemeester Lionel Pussemierstraat voor integratie in bouwzone.

Toegevoegde punten:

1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Verdwijnen dienstverlening overheidsdiensten/leegstand winkelpanden – wat onderneemt schepencollege?

Op vraag de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Betalend parkeren voor personen met een beperking.

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Sluiting containerpark tijdens vakantie.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Stand van zaken politiegebouw.
– Imago stad Eeklo.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
16. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.

OZ 16 – uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai

UPDATE: toelichting bij onze tussenkomsten voor opname in het verslag van de GR

tussenkomsten verslag GR 26012015