Agenda OCMW-raad 13/8

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
AGENDA ZITTING VAN DINSDAG 13 AUGUSTUS 2013:

(om 19u30 in de raadzaal van het OCMW)

AGENDA OPENBARE ZITTING:

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de Raad d.d. 11/06/2013
2. Visietekst samenwerking Stad-OCMW (besl.)
3. Principieel akkoord met de intentie van de Stad Eeklo om het ambt van financieel beheerder van de Stad te laten invullen door de financieel beheerder van het OCMW en bepaalde modaliteiten van deze samenwerking (besl.)
4. BBC: doelstellingen te weerhouden voor uitwerking budget en meerjarenplan (bespr.)
5. Interne kredietaanpassing (besl.)
6. Stopzetting project Elba en goedkeuring eindafrekening architect (besl.)
7. Project sociale economie (ken. g.)
8. Energietoelage 2013 (besl.)
9. Socio-culturele participatie en kinderarmoede 2013 (besl.)
10. Samenlevingsopbouw: recht op saldo subsidie 2012 (besl.)
11. Wijkcentrum De Kring: recht op saldo subsidie 2012 (besl.)
12. Partnerschapovereenkomst KB 500 Kringwinkel (besl.)
13. Patrimonium:
• De Zuidkaai, gebouw Venetië: selecteren architecten voor opmaken restauratiedossier
14. Dienstenchequeonderneming Assist toespitsen op zorgklanten – quid met comfortklanten
(besl.)
15. Personeelspunten:
• Aanpassingen rechtspositieregeling (adv.)
16. Betaalbaarstelling van de facturen
17. Varia
(ken.g.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.