Agenda OCMW-raadszitting 11 juni

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN:
AGENDA ZITTING VAN DINSDAG 11 JUNI 2013:
(om 19u30 in de raadzaal van het OCMW)

AGENDA OPENBARE ZITTING:

1. Goedkeuring van het verslag van de openbare zitting van de Raad d.d. 07/05/2013
2. Jaarverslag 2012 (besl.)
3. Holebibeleid in Eeklo (besl.)
4. Patrimonium:
• Onderhoud patrimonium door mensen met een beperking of psycho-sociale problematiek (besl. – nota raadslid Karel Bekaert)
5. Personeelspunten:
• Aanpassingen rechtspositieregeling (besl.)
6. Betaalbaarstelling van de facturen
7. Varia
• Samenwerking met de Vlaamse Liga tegen Kanker (ken.g.)
• Folder ‘Menswaardig en betaalbaar wonen voor elke Eeklonaar’ (ken.g.)
• Huurmap (ken.g.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.