Agenda van de gemeenteraadszitting van 15 april

OPENBARE ZITTING

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 19 maart 2013.

Mededelingen aan de gemeenteraad.

Algemeen bestuur – Finiwo – algemene vergadering van 24 juni 2013 – vaststelling mandaat.

Algemeen bestuur – Finiwo – algemene vergadering – aanduiding vertegenwoordiger.

Algemeen bestuur – Finiwo – algemene vergadering – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
Wonen en leven – nieuwe verkaveling in de Zuidmoerstraat – toekenning straatnamen – principebeslissing.

Wonen en leven – realisatie GemRUP Broeken – uitvoeren van een ontwerpstudie voor de waterhuishouding en de riolerings- en wegeninfrastructuur – goedkeuring bestek – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

Vrije tijd – aanpassing retributiereglement voor het gebruik van materialen, nutsvoorzieningen en prestaties personeel n.a.v. evenementen en innemingen openbare weg.
Vrije tijd – reglement met betrekking tot de ticketprijzen en -kortingen van het cultuurcentrum De Herbakker – wijziging.

Vrije tijd – subsidieverdeling culturele activiteiten – dienstjaar 2013 – eerste jaarhelft – nominatieve toekenning.

Vrije tijd – VZW Sport+ Eeklo – rekening 2012 – goedkeuring.

Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – jaarrekening 2012 – advies.

Algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen – jaarrekening 2012 – advies.

Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2012 – advies.

Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – jaarrekening 2012 – advies.

Algemene financiering – meerjarenplanaanpassing 2012-2014 nr. 2 – goedkeuring.

Algemene financiering – budgetwijziging 2013 nr. 1 – goedkeuring.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.