Agenda van de gemeenteraadszitting van 20/1/2014

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 20 januari 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 16 december 2013.
3. Algemeen bestuur – Comité internationale samenwerking – goedkeuring beheersovereenkomst.
4. Algemeen bestuur – Veneco² – jaarvergadering 2011 op 30 januari 2014 – vaststelling mandaat.
5. Algemeen bestuur – Veneco² – jaarvergadering 2011 op 30 januari 2014 – aanduiding vertegenwoordiger.
6. Algemeen bestuur – Veneco² – jaarvergadering 2011 op 30 januari 2014 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
7. Algemeen bestuur – verkoop perceeltje stadsgrond achteraan Zandvleuge 74 – goedkeuring verkoopsovereenkomst.
8. Algemeen bestuur – personeel – aanpassing organogram – goedkeuring.
9. Algemeen bestuur – personeel – aanpassing rechtspositieregeling – goedkeuring.
10. Veiligheid – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markt en op het openbaar domein – wijziging.
11. Mobiliteit en werken – principieel akkoord vervolgtraject – actieprogramma trage wegen.
12. Wonen en leven – samenwerkingsovereenkomst met Kringwinkel Meetjesland vzw – verlenging – periode 1 januari 2014/31 december 2019.
13. Wonen en leven – stedelijk reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes – wijziging.
14. Wonen en leven – gemeentelijke administratieve sancties – bemiddelingsprocedure – verlenging samenwerkingsovereenkomst – goedkeuring.
15. Vrije tijd – stedelijke sportdienst – goedkeuring erkenningsaanvragen Eeklose sportclubs.
16. Vrije tijd – stedelijke sportdienst – goedkeuring verdeling beleidssubsidie en impulssubsidie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.