Agendapunten gemeenteraadszitting 13 mei 2013

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 13 mei 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 15 april 2013.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemeen bestuur – Westlede – algemene vergadering van 18 juni 2013 – vaststelling mandaat.
5. Algemeen bestuur – I.V.M. – algemene vergadering van 19 juni 2013 – vaststelling mandaat.
6. Algemeen bestuur – Imewo – algemene vergadering van 24 juni 2013 – vaststelling mandaat.
7. Algemeen bestuur – Westlede – algemene vergadering – aanduiding vertegenwoordiger.
8. Algemeen bestuur – Westlede – algemene vergadering – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
9. Algemeen bestuur – I.V.M. – algemene vergadering – aanduiding 3 vertegenwoordigers.
10. Algemeen bestuur – I.V.M. – algemene vergadering – aanduiding 3 plaatsvervangend vertegenwoordigers.
11. Algemeen bestuur – Imewo – algemene vergadering van 24 juni 2013 – aanduiding 2 vertegenwoordigers.
12. Algemeen bestuur – Imewo – algemene vergadering van 24 juni 2013 – aanduiding 2 plaatsvervangend vertegenwoordigers.
13. Algemeen bestuur – TMVW (Water-link) – algemene vergadering – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.
14. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding Zomergem Oostwinkel – jaarrekening 2012 – advies.
15. Welzijn – Buitenschoolse kinderopvang – goedkeuring wijziging huishoudelijk reglement.
16. Welzijn – Logo Gezond+ – ondertekening charter Gezonde Gemeente – goedkeuring.
17. Wonen en leven – plan van aanpak bindend sociaal objectief & sociale activering publieke gronden – goedkeuring.
18. Wonen en leven – gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) – samenstelling 2013-2018.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.