Het stadsbestuur deelt mee

Bewonersbrief herinrichting N9-doortocht

Aan de bewoners van de Molenstraat, Markt en Stationsstraat en de zijstraten

Het stadsbestuur en studiebureau Grontmij nodigen u uit op dinsdag 18 juni om 19 uur in Cultuurcentrum De Herbakker aan de Pastoor de Nevestraat om de eerste ideeën voor te stellen voor de herinrichting van de N9-doortocht naar stadspromenade.

De stad werkt aan de herinrichting van de N9. Het omvormen van de Markt en de Stationsstraat tot een stadspromenade is daar één element van. Bovendien wordt nagedacht over een herinrichting van de Molenstraat, als toegang naar de stadspromenade. Studiebureau Grontmij is hier volop mee bezig, samen met de stadsdiensten. Gelijktijdig worden er ook plannen ontwikkeld voor de Leopoldlaan en de Gentsesteenweg.

Al deze ingrepen zullen uiteraard in fasen verlopen, rekening houdend met bewoners, bezoekers, ondernemers en zeker ook met de financiële middelen. Een volledige herinrichting van het centrum kan ook maar als de zuidelijke Ring er ligt, want deze Ring moet zoveel mogelijk doorgaand verkeer uit te stad weren. Maar daarnaast is het een verplichting vanuit de Vlaamse overheid om
ook in het stadscentrum nog verkeersremmende maatregelen uit te voeren. De afgelopen maanden en weken is veel overleg en inspraak geweest door diverse actoren. Het voorlopig resultaat van al dit denken en werken stellen we aan u voor. Ook uw inbreng is van belang, we luisteren naar uw mening over de principes en ideeën die nu leven over de herinrichting.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.