SMS Eeklo luistert echt naar u!

Overlegmomenten met SMS en de Eeklonaar:

Maandag 30/1: Sparrenhof, Brugsesteenweg 183
Maandag 6/2: De Eiktak, Markt 16
Donderdag 16/2: De Platte Tube, Zuidmoerstraat 106
Dinsdag 21/2: De Leke, Lekestraat 33
Donderdag 23/2: De Counter, Balgerhoeke 114

Telkens om 19.30 u.

Iedereen welkom – Gratis drankje

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a.:

– verkeersveiligheid, mobiliteit, handelszaken, nieuw sportcomplex, industriezone…

Een welgesmaakte Eeklose gemeenteraad

Maandag 23 maart 2015 zal een memorabele dag worden in de geschiedenis van de Eeklose politiek.
Vooreerst kwam er de mondelinge vraag van SMS-raadslid Luc Vandevelde over de niet-geagendeerde maar wel door de burgemeester beloofde punten op de agenda van de gemeenteraad.
De burgemeester moest met heel veel schaamrood toegeven dat hij pertinente onwaarheden had verspreid in het Eikenblad…
Ook de punten van collegae Paul (rijkelijke maaltijden met de notabelen van Eeklo) en Tineke Verstraete (verval van de kerktoren Oostveld) zetten de meerderheid met rode wangen…
De toegevoegde punten van onze NVA vrienden werden behandeld maar toen raadslid De Graeve nog een mondelinge vraag wou stellen werd hij die geweigerd omdat het fractiequorum bereikt was. Toen liet hij onafhankelijk raadslid Lecompte die vraag stellen: een nooit eerder geziene handeling en daardoor werd de vraag wel behandeld.
De vooropgestelde gemeenteraadagenda had weinig betekenis en inhoud en werd zonder veel discussie allemaal goedgekeurd.
Het wollige punt over de mobiliteit werd op vraag van de oppositie uitgesteld wegens totaal onduidelijk en niet concreet!
Toen echter ons SMS-raadslid Marc Windey met zijn 3 toegevoegde agendapunten aan het woord kwam, werd het pas echt gemeend:

1) een stemming over de integratie van de Buitenschoolse Kinderopvang Zuiderzon in de te renoveren gebouwen van het Beukenhof werd in deze gemeenteraad unaniem goedgekeurd ook al was er eerst een uitvoerige én geargumenteerde tussenkomst van de dienstdoende CD&V-fractieleider Smet om dit niet te doen. Hij werd met de billen bloot gezet door eigen leden uit zijn partij en de meerderheidsfractie. Ook verschillende leden van de oppositie spaarden het jonge raadslid niet om het verkondigen van zoveel onzin.

2) de parkeerplaatsen in Boelare/Blommekens werden niet goedgekeurd, ondanks het schriftelijk aandringen van de heer Gouverneur om de discriminatie tegen eind maart weg te werken. Hier kreeg de bevoegde liberale schepen van ons raadslid Paul Verstraete er nog een bevoegdheid bij: schepen van uitstel en besluiteloosheid.

3) opnieuw uitschrijven van een concessie voor het uitbaten van een frituur op de markt werd meerderheid tegen oppositie weggestemd. Hiermee verdwijnt een 57-jarige traditie op de Eeklose markt.

SMS trakteerde het talrijk opgekomen publiek en de mandatarissen op een bakje friet met mayonaise, weliswaar de allerlaatste ‘frieten-uit-het-vuistje’ op de markt van Eeklo.

SMS-jongeren schenken 750 euro aan vzw De kangoeroe

Een cheque van 750€ wordt door de jongerenwerking van SMS Eeklo overhandigd aan VZW De Kangoeroe. Het geld werd verzameld door een Sinterklaasactiviteit waarbij o.a. op 2 weekends de dansschool S-Pression en de gloednieuwe kinderopvang Maya werd bezocht door de Sint en zijn Pieten. Het geld wordt door de VZW gebruikt voor het organiseren van een 2-jaarlijkse familiereis voor kinderen met een beperking.

IMG-20131212-00638

IMG-20131212-00641

24 fietsen voor KOTK

Voor de organisatie van Kom Op Tegen Kanker zijn in Eeklo de kilometervreters op zoek naar 15000 euro om zo de 1000km voor KOTK te rijden, volgend jaar. Zij doen met 3 ploegen mee die 4 dagen lang 250km zullen afleggen om zo geld in het laadje te brengen. Om die centen te verzamelen organiseren de Eeklose kilometervreters een 24 uur durende fietsen op rollen.
Het SMS-bestuur vond dit een mooi project en besliste unaniem deel te nemen aan deze manifestatie.
Meerdere leden, bestuursleden, mandatarissen en sympathisanten werden bereid gevonden om de koersbroek aan te trekken en een deel van de 24 uur op zich te nemen.
Hierbij vindt u de lijst van de SMS deelnemers. SMS wordt truigesponsord door PDG bikes uit Drongen (zij leverden ook de TRAXS) en daardoor noemt onze ploeg ‘de Pedegeërs’.
SMS bewijst hiermee, naast zijn politieke inspanningen, andermaal zijn groepsgevoel en is fier hier ‘en grand complet’ aan deel te nemen!
Dank aan iedereen die hierbij een steentje bijdroeg!

Deelnemerslijst