Paniekvoetbal in Balgerhoeke?

De zomerse komkommertijd is blijkbaar niet zo onschuldig als hij er doorgaans uitziet. In een recente publicatie in Het Laatste Nieuws laat kersvers burgemeester Franki Van de Moere van Sint-Laureins (volgens deze krant ‘bekeerd’ tot CD&V?) zijn ongerustheid de vrije loop door te beweren dat het noorden en vooral zijn gemeente straks ernstige problemen zullen kennen als de geplande ondertunneling van de expresweg zal uitgevoerd zijn. Daardoor zou het verkeer vanuit Sint-Laureins door het centrum van Balgerhoeke moeten om de omgebouwde expresweg, via de ‘Teut’ te bereiken.
De Eeklose burgemeester schaart zich met een brede glimlach achter deze uitspraak en wijt de ganse situatie aan het protest van Balgerhoekenaars tegen de geplande ontsluitingsweg die, tot tweemaal toe, geen genade vond in de ogen van het hoogste administratief rechtscollege: de Raad van State, volgens hem is het de eigen schuld van de inwoners van Balgerhoeke! Een dergelijke uitspraak is één van de zovele politieke leugens waarvoor hij inmiddels een ruime regionale bekendheid heeft verworven.
De ontsluiting van en oplossing voor Balgerhoeke is er immers één van kinderlijke eenvoud: aan de te bouwen tunnel, ter hoogte van de verbrandingsoven: een rotonde waarbij het verkeer gestuurd wordt langs een ontsluitingsweg die aangelegd wordt dicht en langsheen de om te bouwen autoweg om onmiddellijk aan te sluiten op het oprittencomplex van ‘den Teut’. Tezelfdertijd zou via die zelfde weg het centrum van Eeklo kunnen bereikt worden. Dergelijke verkeersoplossing wordt trouwens ook op andere plaatsen langs diezelfde weg gerealiseerd (Vrasene).
En daar heeft de geplande aanleg van een industrieterrein niets mee te maken. Gevolg: uit het centrum van Balgerhoeke wordt het overbodige verkeer geweerd, het behoudt zijn landelijk en groen karakter, de woonkwaliteit wordt verbeterd, de uitspraken van de Raad van State worden gerespecteerd, advocaat- en procedurekosten worden uitgespaard en vooral de vrede en rust komen terug in een deel van Eeklo dat nu al zo veel te lijden heeft van verkeer, waterzuivering, huisvuilverbranding, hoogspanningslijnen…
Zoveel logica is nog niet doorgedrongen in het Eeklose stadhuis of zou er een andere reden zijn? Heeft de Eeklose burgemeester immers niet recent zijn oog laten vallen op Sint-Laureins als voorkeurbruid voor een fusie, heeft hij inmiddels niet een vooraanstaand mandaat opgenomen in IVM en heeft hij geen prinselijke stoel gekregen in Veneco die samen met het stadsbestuur het laatste groen in Balgerhoeke wil opofferen aan Seveso – fabrieken?
SMS Eeklo blijft deze agenda van heel dichtbij volgen en zal zich blijven verzetten tegen iedere verdere aantasting van de Balgerhoekse gemeenschap.

Het stadsbestuur deelt mee

EEKLO EN SINT-LAUREINS BEZORGD OVER ONTSLUITING BALGERHOEKE

Op 30 juni hadden de besturen van de stad Eeklo en gemeente Sint-Laureins een overleg over de aanleg van de tunnel aan het huidige kruispunt E34/N49 en SintLaureinsesteenweg. Als de E34 wordt omgevormd tot autosnelweg, wordt het kruispunt met verkeerslichten namelijk vervangen door een tunnel die Balgerhoeke met Sint-Laureins zal verbinden. Het verkeer vanuit Sint-Laureins kan dan enkel ontsloten worden via deze tunnel. Daarnaast zijn Sint-Laureins en Eeklo ook bezorgd voor de ontsluiting van respectievelijk de KMO-zone aan de expresweg en het gepland industrieterrein Balgerhoeke.
Al deze verkeersstromen zullen het verkeer in Balgerhoeke aanzienlijk doen toenemen. De ontsluitingsweg voor het industrieterrein Balgerhoeke (voorzien parallel aan de expresweg en de Pastoor Bontestraat) is momenteel geschorst.
Deze weg is niet alleen belangrijk voor de ontsluiting van het industrieterrein Balgerhoeke, ook Sint-Laureins zal hier voor bewoners en KMO-zone gebruik moeten van maken om het verkeer naar de E34/N49 af te leiden.
Wanneer deze ontsluitingsweg niet zal worden aangelegd, wil dit zeggen dat het verkeer van Sint-Laureins via de dorpskern van Balgerhoeke zal moeten rijden om naar de E34/N49 te komen, wat niet wenselijk is.
De beide besturen vragen aan zowel intercommunale Veneco² als aan de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) om zo vlug als mogelijk een passende oplossing uit te werken.

Het stadsbestuur deelt mee

BALGERHOEKE GAAT VOOR ‘PRIMA PLATTELANDSPROJECT 2013’

De herinrichting van de kern van Balgerhoeke is één van de vijf kandidaten om ‘PRIMA PLATTELANDSPROJECT 2013 – duurzame maatschappelijke betrokkenheid’ te worden. Uw stem is hierin van groot belang. Stem tot 15 september via www.ruraalnetwerk.be/wedstrijd en bezorg Eeklo en Balgerhoeke deze titel !

Begin 2013 lanceerde het Vlaams Ruraal Netwerk de wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject 2013’. Hierbij wordt gezocht naar de beste plattelandsprojecten en -activiteiten in Vlaanderen, gesubsidieerd via het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO ll). Eeklo diende haar kandidatuur in voor deze wedstrijd met de herinrichting van de kern van Balgerhoeke.

57 kandidaturen werden ingediend. Na een eerste schifting en na de provinciale selectie werden de resterende projecten overhandigd aan de Coördinerende Cel Europees Plattelandsbeleid, die per thema een selectie van vijf projecten maakte. Uit
deze projecten kan het breed publiek één laureaat per thema kiezen.

Er zijn drie thema’s:

• duurzame ontwikkeling op bedrijfs- of streekniveau
• duurzaam beheer van de open ruimte
• duurzame maatschappelijke betrokkenheid

Balgerhoeke valt onder dit laatste thema.

Tot 15 september 2013 kan iedereen stemmen op Balgerhoeke via de website www.ruraalnetwerk.be/wedstrijd .

Wat houdt het project ‘kern Balgerhoeke’ in?

De doelstelling van het herwaarderingsproject ‘Plein Balgerhoeke’ was de woonkern verkeersveiliger en leefbaarder maken voor zowel de school(kinderen) als voor de omwonenden. Het kerkplein en omgeving weer tot zijn recht laten komen als leefcentrum van Balgerhoeke en de omgevingskwaliteit verhogen, waren belangrijke aandachtspunten. Ook op de agenda stonden het opwaarderen van de kern van Balgerhoeke als recreatieve uitvalsbasis en de stoomtrein op de spoorweg Eeklo-Maldegem.

In april 2008 organiseerden de inwoners van Balgerhoeke samen met het stadbestuur een dorpswandeling. De aangehaalde knelpunten en potenties werden geïnventariseerd en verder besproken in een beperktere denkgroep. De denkgroep maakte een eerste aanzet tot concept voor de herwaardering van de dorpskern. In 2010 werd gestart met een ruim overleg met alle betrokkenen en in het bijzonder de bewoners en de schoolgemeenschap. Parkeren was hierbij het aandachtspunt.

De ontwerpers toonden aan dat het parkeergedrag net de oorzaak was van het parkeertekort en de verkeerschaos. Het verplaatsen van het parkeren, weg van de schooluitgang en het voorzien van een ruime kiss&ride-zone werden als oplossing aangedragen en er werd verder gewerkt aan een ontwerpplan. In september 2010 werden de plannen nog eens besproken tijdens een algemene infovergadering.

Terug aan de bewoners

Het was een duidelijke keuze om het plein terug aan de bewoners en allerlei gebruikers te geven. Het plein voor de kerk is ontworpen als een ontmoetings- en feestplek, waar ook afscheid kan genomen worden van de kinderen die naar school gaan. Een duurzame bomenstructuur zorgt ervoor dat het plein op lange termijn een eigen karakter en esthetische omgeving blijft behouden. Onder de bomen is er petanquemogelijkheid en ruimte om te zitten en te kuieren. Een lange zitbank geeft mee vorm aan de picknick- of ontmoetingsplaats.

Er was ook ruimte voorzien voor het inplanten van een kunstig speelelement. Daartoe werd een wedstrijd voor kinderen georganiseerd. Aan de spoorweg vormt de uitbouw van een knooppunt voor fietsers, voetgangers, stoomtrein en auto’s met een infopunt en laadpunt voor elektrische fietsen onder een zonneluifel (zonnepanelen) een toeristische uitvalsbasis voor het Meetjesland. De haltes voor openbaar vervoer en de toeristische stoomtrein werden opgewaardeerd.

In het algemeen werd gestreefd naar een sobere, pragmatische maar kwaliteitsvolle aanpak.

De stad is van mening dat alle projecten toegankelijk moeten zijn voor alle doelgroepen. Concreet werden in het project zo weinig mogelijk verhoogde boordstenen voorzien, zijn er parkeerfaciliteiten voor anders validen …

De realisatie van het plan startte in 2010. De praktijk leert dat een goede opvolging van werken noodzakelijk is om de ontwerpkwaliteiten tijdens de werken te bewaken. De keuze voor een landschapsarchitect als ontwerper bleek hierbij de juiste.

De herinrichting van het dorpsplein Balgerhoeke was voor iedereen te volgen via het stadsmagazine Het Eikenblad en de website van de stad. De buurtbewoners ontvingen tijdens de werken geregeld een nieuwsbrief.

Het openingsfeest (december 2011) werd georganiseerd door de plaatselijke verenigingen en de school. De stad gaf technische ondersteuning en in de kerk was een kleine tentoonstelling met de werken van de deelnemers aan het project bespeelbare kunst.