Staat de Eeklose monstercoalitie op springen?

Het zal u niet ontgaan zijn dat de laatste week in de pers heel wat tegenstrijdige uitlatingen zijn verschenen in verband met de zogenaamde ‘knip’ of ‘muur van Eeklo’, waarmee bedoeld wordt dat de N9-doortocht zou worden onderbroken ter hoogte van de Markt, zodat alle doorgaand verkeer in Eeklo onmogelijk wordt gemaakt. Aanvankelijk heeft het stadsbestuur deze knip
goedgekeurd, maar die beslissing heeft het schepencollege weer ingeslikt onder druk van de stedelijke economische raad, ten minste als we schepen Christophe De Waele mogen geloven in de pers en op zijn facebook: “De Eeklose politieke meerderheid is het er over eens dat de optie om een ‘KNIP’ in het Eeklose centrum te realiseren NIET opgenomen wordt in het nieuwe
verkeerscirculatieplan.”

Schepen D’Haeseleer was er als de kippen bij om via een perscommuniqué deze bewering tegen te spreken. De knip komt er wel, volgens hem, anders komt er ook geen ring, want de knip noemt hij een voorwaarde om de ring rond Eeklo te kunnen realiseren. Nu staat hij sinds jaar en dag bekend als een fervente tegenstander van die ring (cfr AVS-interview) en is de knip de compensatie die hij kreeg bij de vorming van de coalitie om zo zijn protest tegen de ring in te slikken.

Clash op gemeenteraad

Op de gemeenteraad van gisterenavond werden de spanningen tussen de coalitiepartners Groen en Open VLD overduidelijk toen de oppositiepartijen N-VA en SMS om klaarheid vroegen: heeft het schepencollege nu wel of niet beslist dat de knip wordt geschrapt? De oppositie legde een voorstel ter stemming om de knip definitief af te voeren, zoals al eerder in de pers was beloofd aan de Eeklose handelaars. Een voorstel dat dus eigenlijk naadloos aansloot bij de zogenaamde beslissing van het schepencollege en een ruime meerderheid achter zich moest krijgen. Maar niks was minder waar. De coalitiepartners wrongen zich in alle bochten om hun interne ruzies te camoufleren, schoven de schuld zoals steeds weer naar de pers (“een gemediatiseerde gemeenteraad” dixit schepen D’Haeseleer – “gazetteklap” volgens schepen De Waele) en probeerden vooral tijd te winnen om tegen de commissievergadering ter zake nu woensdag toch nog in extremis iedereen in de pas te krijgen. Benieuwd wat voor veelkleurig konijn daar uit de hoed wordt getoverd.

Bizar amendement

Schepen De Waele had kort voor de gemeenteraad aan SMS en N-VA gevraagd om het punt terug te trekken van de agenda en geen stemming uit te lokken, maar toen bleek dat de oppositiepartijen daar niet op ingingen, toverde hij ter plekke een wel erg merkwaardig amendement uit zijn hoed. Het amendement kwam erop neer dat, als het voorstel van de oppositie geen meerderheid achter zich kreeg, dat voorstel op de volgende gemeenteraad opnieuw ter stemming zal worden voorgelegd. De gemeenteraad moest dus beslissen dat zijn beslissing eigenlijk niet telt als de knip niet wordt weggestemd, zodat op de volgende gemeenteraad de knip dan uiteindelijk toch kan worden afgeschoten. Het is al vaker voorgekomen dat de meerderheid een ideetje goedkeurt dat ze kort daarna weer zelf doorprikken en afvoeren. Maar dat ze dit nu met voorbedachte rade in één beweging doen, dat getuigt van een nooit eerder vertoond cynisme en misprijzen voor de gemeenteraad. Schepen De Waele zet hiermee eigenlijk zijn collega D’Haeseleer en heel Groen te kakken. Hij gunt hen enkel nog een paar dagen om de knip door te slikken, in de hoop zo de monstercoalitie niet meteen te laten vallen.

Knip-commissie

Woensdag wordt een commissie in het vooruitzicht gesteld waarop het schepencollege dan wel zijn beslissing zal toelichten. Een bedenkelijk vertragingsmanoeuvre dat enkele vragen oproept:

– Wat kunnen ze daar vertellen dat ze gisteren nog niet durfden te verklaren op de gemeenteraad?
– Waarom laat men de bevolking in het ongewisse over de zogenaamde beslissing van het schepencollege? Is het voor of tegen de knip? Of is er helemaal geen beslissing?
– Wie is de leugenaar, schepen De Waele of schepen D’Haeseleer? Of toch weer de pers?
– Waarom denken ze tegen morgen tot een compromis te kunnen komen, wat tegen gisteren nog niet kon?
– Hoe zullen de Eeklose handelaarse en stedelijke economische raad reageren nu blijkt dat ze met een kluitje in het riet zijn gestuurd en voorbarig hun vergadering en actieplan tegen de knip hebben afgeblazen?
– Komt er een knip, komt er een ring of komt er helemaal niks om Groen en Blauw in de coalitie te houden?
– Heeft burgemeester Loete daarom onlangs verklaard dat er geen sprake kan zijn van een ring voor 2020?
– Hoelang nog kan deze coalitie blijven dansen op een slappe koord en warm en koud tegelijk blazen?

We zijn benieuwd.

Marc Windey, Luc Vandevelde, Tineke Verstraete, Paul Verstraete.

gemeenteraadsleden voor SMS-Eeklo

De werken in de Bus zijn begonnen

Volgens schepen De Waele, zoals hij verklaarde op de gemeenteraad van 21 oktober jl. zijn de werken aan de Bus begonnen…
De kasseien, daterend uit de vroege Middeleeuwen, zouden nu terug verdwenen zijn…
Foto’s tonen aan dat de Bus een onberijdbare fietsstrade is geworden die alleen maar gevaar oplevert voor de talloze vooral jonge mensen die vanuit het noorden en via de fietsersbrug Eeklo naar school proberen te bereiken. Voor ouderen is de weg inmiddels zo goed als onberijdbaar.
Op de gemeenteraad van 21 oktober verklaarde diezelfde schepen, naar aanleiding van ons toegevoegd punt aan die gemeenteraad, dat alle werken gestart waren om van de weg enigszins iets gebruiksvriendelijk te maken. We nodigen iedereen uit om dit persoonlijk te gaan bekijken. Behalve twee borden die de verantwoordelijkheid van de stad zelf zouden moeten afschuiven, is er van de belofte nog niets in huis gekomen…
Als U twijfels hebt over de foto’s, neem dan de fiets (of misschien beter de auto) en ga eens zelf kijken… De Romeinen hadden twee millenia geleden, betere wegen… Met dank aan Christophe De Waele, één van de drie schepenen van Openbare Werken, die nu al maanden de mensen van de Bus en de fietsers beloftes in de ogen strooit.

Eeklo-20131023-00562

Eeklo-20131023-00557

Eeklo-20131023-00558

Eeklo-20131023-00559

Eeklo-20131023-00560

Eeklo-20131023-00561

Eeklo-20131023-00563

Eeklo-20131023-00564

Paniekvoetbal in Balgerhoeke?

De zomerse komkommertijd is blijkbaar niet zo onschuldig als hij er doorgaans uitziet. In een recente publicatie in Het Laatste Nieuws laat kersvers burgemeester Franki Van de Moere van Sint-Laureins (volgens deze krant ‘bekeerd’ tot CD&V?) zijn ongerustheid de vrije loop door te beweren dat het noorden en vooral zijn gemeente straks ernstige problemen zullen kennen als de geplande ondertunneling van de expresweg zal uitgevoerd zijn. Daardoor zou het verkeer vanuit Sint-Laureins door het centrum van Balgerhoeke moeten om de omgebouwde expresweg, via de ‘Teut’ te bereiken.
De Eeklose burgemeester schaart zich met een brede glimlach achter deze uitspraak en wijt de ganse situatie aan het protest van Balgerhoekenaars tegen de geplande ontsluitingsweg die, tot tweemaal toe, geen genade vond in de ogen van het hoogste administratief rechtscollege: de Raad van State, volgens hem is het de eigen schuld van de inwoners van Balgerhoeke! Een dergelijke uitspraak is één van de zovele politieke leugens waarvoor hij inmiddels een ruime regionale bekendheid heeft verworven.
De ontsluiting van en oplossing voor Balgerhoeke is er immers één van kinderlijke eenvoud: aan de te bouwen tunnel, ter hoogte van de verbrandingsoven: een rotonde waarbij het verkeer gestuurd wordt langs een ontsluitingsweg die aangelegd wordt dicht en langsheen de om te bouwen autoweg om onmiddellijk aan te sluiten op het oprittencomplex van ‘den Teut’. Tezelfdertijd zou via die zelfde weg het centrum van Eeklo kunnen bereikt worden. Dergelijke verkeersoplossing wordt trouwens ook op andere plaatsen langs diezelfde weg gerealiseerd (Vrasene).
En daar heeft de geplande aanleg van een industrieterrein niets mee te maken. Gevolg: uit het centrum van Balgerhoeke wordt het overbodige verkeer geweerd, het behoudt zijn landelijk en groen karakter, de woonkwaliteit wordt verbeterd, de uitspraken van de Raad van State worden gerespecteerd, advocaat- en procedurekosten worden uitgespaard en vooral de vrede en rust komen terug in een deel van Eeklo dat nu al zo veel te lijden heeft van verkeer, waterzuivering, huisvuilverbranding, hoogspanningslijnen…
Zoveel logica is nog niet doorgedrongen in het Eeklose stadhuis of zou er een andere reden zijn? Heeft de Eeklose burgemeester immers niet recent zijn oog laten vallen op Sint-Laureins als voorkeurbruid voor een fusie, heeft hij inmiddels niet een vooraanstaand mandaat opgenomen in IVM en heeft hij geen prinselijke stoel gekregen in Veneco die samen met het stadsbestuur het laatste groen in Balgerhoeke wil opofferen aan Seveso – fabrieken?
SMS Eeklo blijft deze agenda van heel dichtbij volgen en zal zich blijven verzetten tegen iedere verdere aantasting van de Balgerhoekse gemeenschap.

Herbakkersfestival 16/17/18 aug.

Het Herbakkersfestival vindt dit jaar plaats op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 augustus. Op vrijdagavond 16 augustus is er Bakfietsconcours voor jonge groepen in het CC. Het programma van zaterdag 17 augustus lokaliseert zich op het Herbakkersplein en het Canadaplein, op zondag 18 augustus zijn er festiviteiten op het Herbakkersplein, het Canadaplein en in de Boelare. Om alles vlot en veilig te laten verlopen zijn diverse verkeersmaatregelen van kracht.

PARKEREN
Op vrijdag 16 augustus tussen 8 uur en 17 uur, op zaterdag 17 augustus tussen 20 uur en 23 uur en op zondag 18 augustus tussen 9 uur en 23.30 uur is het verboden te parkeren en stil te staan op het Canadaplein.
Op zaterdag 17 augustus tussen 16 uur en 3 uur ’s nachts en op zondag 18 augustus tussen 9 uur en 1 uur ‘s nachts is het verboden te parkeren en stil te staan op het Herbakkersplein (plaatsen aan de Kunstacademie) en in de Pastoor De Nevestraat. Op vrijdag 16 augustus tussen 18 uur en 1 uur ’s nachts verboden parkeren in de Pastoor De Nevestraat op de plaatsen vóór de Kunstacademie.
Op zondag 18 augustus van 9 uur tot 21 uur is het verboden te parkeren en stil te staan in de Zandvleuge (omleidingsweg) en in de Boelare vanaf het kruispunt met de Molenstraat tot aan de August Van Ackerstraat.

TOEGANG
Op zaterdag 17 augustus tussen 16 uur en 3 uur ‘s nachts en van zondag 18 augustus 9 uur tot maandag 19 augustus 20 uur is de toegang verboden voor alle motorvoertuigen tot het Herbakkersplein en de Pastoor De Nevestraat. Houders van een geldige toegangskaart vormen hierop een uitzondering. Met de toegangskaart die u bij deze brief vindt, kan u het Herbakkersplein op om uw garage te bereiken of kan u de Pastoor De Nevestraat in om te parkeren op uw oprit of in uw garage. Parkeren op het plein of in de straat mag u NIET! Gelieve de bewonerskaart in uw auto voor te leggen alstublieft.
Op zaterdag 17 augustus tussen 20 uur en 23 uur en op zondag 18 augustus tussen 9 uur en 23.30 uur is de toegang tot het Canadaplein en de Prinsenhofstraat (huisnummer 1 tot 7) verboden voor alle motorvoertuigen.
Op zondag 18 augustus van 9 uur tot 21 uur is de toegang verboden voor alle motorvoertuigen tot de Boelare (huisnummer 1 tot 39) en de Zilverstraat. Tussen Boelare 39 en de August Van Ackerstraat is enkel plaatselijk verkeer toegelaten op die dag.

OMLEIDING
Op zondag 18 augustus van 9 uur tot 21 uur wordt het verkeer op de N9 komende van Eeklo met bestemming Watervliet en omgekeerd, omgeleid vanaf het kruispunt Boelare/Molenstraat via de Molenstraat en ovonde richting Heilig Grafstraat naar de Zandvleuge en het kruispunt Zandvleuge/Blommekens.
In de Prinsenhofstraat van huisnummer 7 tot en met 33 wordt op zaterdag 17 augustus van 20 uur tot 23 uur en op zondag 18 augustus van 9 uur tot 23.30 uur tijdelijk tweerichtingsverkeer ingevoerd.

Het stadsbestuur deelt mee

Van maandag 5 tot vrijdag 9 augustus is de Kerkstraat ter hoogte van huisnummer 13 afgesloten voor het verkeer omwille van het slopen van een woning. Het verkeer wordt omgeleid via het Kerkplein en de Prinsenhofstraat.

Van dinsdag 6 tot dinsdag 13 augustus worden twee koppelputten gemaakt: één aan de hoek Boelare-Teirlinckstraat en één aan de hoek Raamstraat-Kerkstraat. Ter hoogte van deze putten wordt de rijweg afgesloten voor het verkeer. In de Teirlinckstraat wijzigt de rijrichting. Tijdens de werken kan je vanuit de Prinsenhofstraat rechts de Teirlinckstraat inrijden. Door de werken in de Raamstraat wordt het verkeer omgeleid via de Melkerij.

Er zijn werken voorzien in de Leopoldlaan ter hoogte van de huisnummers 63 tot en met 67 en van huisnummer 86 tot en met 88. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van Eandis. Door deze werken zullen er tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden. Aangezien er werken bezig zijn, zal de doorgang moeilijker verlopen dan normaal. De werken zijn gepland tussen 6 augustus en 14 augustus dit gedurende 5 werkdagen.

De werken aan de Moerstraat / Hoogstraat (aanleggen van een gasleiding) zijn nog niet volledig afgewerkt. Ze worden voortgezet tussen 6 augustus en 31 augustus.

Van dinsdag 6 tot en met vrijdag 30 augustus wordt de tweede fase van de werken in de Zuidmoerstraat uitgevoerd, tussen de Dullaert en de Gulden Sporenstraat. Het verkeer wordt omgeleid via Dullaert, Hendrik Consciencestraat en Gulden Sporenstraat.

Van 9 tot en met 14 augustus is het Kerkplein t.h.v. huisnummer 1 afgesloten wegens de plaatsing van een hoogtewerker. Het verkeer wordt omgeleid via de Zilverstraat.

Van maandag 12 augustus tot 30 september worden verder werken uitgevoerd in de Kerkstraat (huisnummers 14 tot 46) en in de Teirlinckstraat (huisnummers 41 tot 77à. De overkoppelingen voor gas en elektriciteit dienen te worden uitgevoerd nadat de nieuwe leidingen afgelopen maanden werden aangelegd. De rijweg wordt afgesloten tussen 7.30 en 17 uur, op werkdagen.

Het stadsbestuur deelt mee

Asfalteringswerken N9

Van dinsdag 6 tot en met dinsdag 20 augustus worden de parkeerstroken op de N9, tussen de
Oostveldstraat en Patersstraat enerzijds en tussen Boelare en ovonde anderzijds opnieuw
geasfalteerd. De zone ertussen (ter hoogte van de Markt) heeft geen asfaltlaag nodig omdat de
parkeerstrook er in klinkers werd aangelegd.

Eerst wordt de bestaande asfaltlaag afgeschraapt, daarna wordt ailes opnieuw geasfalteerd.
Tijdens de werken kan er niet geparkeerd worden in de betreffende zones. Omwille van de
veiligheid wordt het verkeer aan de kant van de Werken op één rijstrook gebracht, zo krijgen de
fietsers ook een veilige ruimte toebedeeld. Er wordt maar aan één zijde tegelijkertijd gewerkt,
zodat er altijd aan één kant van de N9 kan geparkeerd worden. De precieze timing is in handen
van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De werken zijn uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. We hopen dat u begrip kan
opbrengen voor deze tijdelijke maatregelen.

Het stadsbestuur deelt mee

Tussen 5 augustus en eind september wordt een nieuwe waterleiding aangelegd in de
Tieltsesteenweg (tussen het kruispunt met de Korte Moeie en huisnummer 197).

In een eerste fase (6 tot 23 augustus) is het gedeelte tussen de Korte Moeie en de Nijverheids-
kaai (Tieltsesteenweg 71 t.e.m. 147) aan de beurt. Aan de kant van de oneven huisnummers
wordt in het trottoir/fietspad een nieuwe waterleiding gelegd. De fietsers krijgen een eigen veilige
zone: er wordt één rijvak afgesloten en zal dienst doen als fietspad. Een parkeerverbod ‘schuift
mee’ met de werfzone. Op die manier is fietsverkeer in beide richtingen mogelijk. Het autoverkeer
wordt enkel toegelaten in de richting Eeklo-Adegem. Het verkeer dat vanuit Adegem naar het
centrum van Eeklo Wil, wordt omgeleid via de Nijverheidskaai, Slachthuisstraat en Korte Moeie.
Na deze installatiewerken volgen de huisaankoppelingen. Deze gebeuren zonder veel
verkeershinder, want ze situeren zich in het trottoir.

In fase 2 (26 augustus tot 13 september) verplaatst de werf zich naar de zone tussen de
Nijverheidskaaì en Tieitsesteenweg nr. 197. De nieuwe waterleiding komt ook daar in de zone
trottoir-tietspad. Er wordt geen omleiding voorzien. De fietsers krijgen wel een veilige fietszone.
Na de installatie van de nieuwe Waterleiding volgen ook in deze zone de huisaankoppelingen.
Voor specifieke vragen tijdens de werken kan u Contact opnemen met aannemer Canaico op tei.
03 466 01 60.

De timing ís afhankelijk van de weersomstandigheden. We hopen dat u begrip kan opbrengen
voor deze tijdelijke maatregelen.

Het stadsbestuur deelt mee

EEKLO EN SINT-LAUREINS BEZORGD OVER ONTSLUITING BALGERHOEKE

Op 30 juni hadden de besturen van de stad Eeklo en gemeente Sint-Laureins een overleg over de aanleg van de tunnel aan het huidige kruispunt E34/N49 en SintLaureinsesteenweg. Als de E34 wordt omgevormd tot autosnelweg, wordt het kruispunt met verkeerslichten namelijk vervangen door een tunnel die Balgerhoeke met Sint-Laureins zal verbinden. Het verkeer vanuit Sint-Laureins kan dan enkel ontsloten worden via deze tunnel. Daarnaast zijn Sint-Laureins en Eeklo ook bezorgd voor de ontsluiting van respectievelijk de KMO-zone aan de expresweg en het gepland industrieterrein Balgerhoeke.
Al deze verkeersstromen zullen het verkeer in Balgerhoeke aanzienlijk doen toenemen. De ontsluitingsweg voor het industrieterrein Balgerhoeke (voorzien parallel aan de expresweg en de Pastoor Bontestraat) is momenteel geschorst.
Deze weg is niet alleen belangrijk voor de ontsluiting van het industrieterrein Balgerhoeke, ook Sint-Laureins zal hier voor bewoners en KMO-zone gebruik moeten van maken om het verkeer naar de E34/N49 af te leiden.
Wanneer deze ontsluitingsweg niet zal worden aangelegd, wil dit zeggen dat het verkeer van Sint-Laureins via de dorpskern van Balgerhoeke zal moeten rijden om naar de E34/N49 te komen, wat niet wenselijk is.
De beide besturen vragen aan zowel intercommunale Veneco² als aan de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) om zo vlug als mogelijk een passende oplossing uit te werken.