SMS Eeklo luistert echt naar u!

Overlegmomenten met SMS en de Eeklonaar:

Maandag 30/1: Sparrenhof, Brugsesteenweg 183
Maandag 6/2: De Eiktak, Markt 16
Donderdag 16/2: De Platte Tube, Zuidmoerstraat 106
Dinsdag 21/2: De Leke, Lekestraat 33
Donderdag 23/2: De Counter, Balgerhoeke 114

Telkens om 19.30 u.

Iedereen welkom – Gratis drankje

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn o.a.:

– verkeersveiligheid, mobiliteit, handelszaken, nieuw sportcomplex, industriezone…

SMS reageert (met) zoetjes

IMAG0872

Tijdens de gemeenteraadszitting van 21 september trakteerde SMS de toeschouwers op Lotus speculoos. Op die manier wensen we te reageren op de “opgeblazen” en uit de context gerukte facebookpost. SMS is helemaal niet verzuurd, integendeel, SMS deed in het verleden al verschillende keren hele goede en positieve voorstellen in de GR die ook al een aantal keer door de meerderheid werden goedgekeurd. SMS wil ook beklemtonen dat wij, vanop de oppositiebanken, meermaals meerderheidsvoorstellen constructief hebben goedgekeurd. Bij deze dus smakelijk en samen werken we aan een sterk beleid, ook vanuit de oppositie!

Agenda gemeenteraad 27/4/2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 27 april 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 maart 2015.
3. Mededelingen aan de gemeenteraad.
4. Algemene financiering – algemene belasting Eeklo – aanslagjaar 2015 – overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – kennisneming.
5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – algemene vergadering dd. 2 juni 2015 – vaststelling mandaat.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – ILV Meetjeslandse Burensportdienst – goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2014.
7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – wijziging overeenkomst met statutaire draagkracht betreffende de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland – goedkeuring.
8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – subsidieaanvraag Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland – goedkeuring.
9. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – jaarrekening 2014 – advies.
10. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2014 – advies.
11. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – jaarrekening 2014 – advies.
12. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen – jaarrekening 2014 – advies.
13. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – wijziging.
14. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – wijziging.
15. Wonen en leven – Beeldkwaliteitsplan Eeklo centrum – goedkeuring.
16. Welzijn – aankoop van 2 elektrische bolderkarren voor de stedelijke BKO’s – goedkeuring initiatief – vaststellen van de lastvoorwaarden en de gunningswijze.
17. Vrije tijd – vzw Sport+ – goedkeuring eindafrekening.

Mondelinge vragen en toegevoegde punten:

Op vraag de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:
Aanplanten toekomstbomen.

Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Heldenpark – problematiek wadi.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
Financiering Huysmanhoeve.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
Agenda gemeenteraad 27 april 2015.
Verkeer en herstel van de Moerstraat + problematiek Maroyendam.

Toegevoegd punt:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
18. Het nieuwe sport/zwembadcomplex.

OZ 18 Nieuw zwembad-sportcomplex