De werken in de Bus zijn begonnen

Volgens schepen De Waele, zoals hij verklaarde op de gemeenteraad van 21 oktober jl. zijn de werken aan de Bus begonnen…
De kasseien, daterend uit de vroege Middeleeuwen, zouden nu terug verdwenen zijn…
Foto’s tonen aan dat de Bus een onberijdbare fietsstrade is geworden die alleen maar gevaar oplevert voor de talloze vooral jonge mensen die vanuit het noorden en via de fietsersbrug Eeklo naar school proberen te bereiken. Voor ouderen is de weg inmiddels zo goed als onberijdbaar.
Op de gemeenteraad van 21 oktober verklaarde diezelfde schepen, naar aanleiding van ons toegevoegd punt aan die gemeenteraad, dat alle werken gestart waren om van de weg enigszins iets gebruiksvriendelijk te maken. We nodigen iedereen uit om dit persoonlijk te gaan bekijken. Behalve twee borden die de verantwoordelijkheid van de stad zelf zouden moeten afschuiven, is er van de belofte nog niets in huis gekomen…
Als U twijfels hebt over de foto’s, neem dan de fiets (of misschien beter de auto) en ga eens zelf kijken… De Romeinen hadden twee millenia geleden, betere wegen… Met dank aan Christophe De Waele, één van de drie schepenen van Openbare Werken, die nu al maanden de mensen van de Bus en de fietsers beloftes in de ogen strooit.

Eeklo-20131023-00562

Eeklo-20131023-00557

Eeklo-20131023-00558

Eeklo-20131023-00559

Eeklo-20131023-00560

Eeklo-20131023-00561

Eeklo-20131023-00563

Eeklo-20131023-00564

Het stadsbestuur deelt mee

Van maandag 5 tot vrijdag 9 augustus is de Kerkstraat ter hoogte van huisnummer 13 afgesloten voor het verkeer omwille van het slopen van een woning. Het verkeer wordt omgeleid via het Kerkplein en de Prinsenhofstraat.

Van dinsdag 6 tot dinsdag 13 augustus worden twee koppelputten gemaakt: één aan de hoek Boelare-Teirlinckstraat en één aan de hoek Raamstraat-Kerkstraat. Ter hoogte van deze putten wordt de rijweg afgesloten voor het verkeer. In de Teirlinckstraat wijzigt de rijrichting. Tijdens de werken kan je vanuit de Prinsenhofstraat rechts de Teirlinckstraat inrijden. Door de werken in de Raamstraat wordt het verkeer omgeleid via de Melkerij.

Er zijn werken voorzien in de Leopoldlaan ter hoogte van de huisnummers 63 tot en met 67 en van huisnummer 86 tot en met 88. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van Eandis. Door deze werken zullen er tijdelijke verkeerslichten geplaatst worden. Aangezien er werken bezig zijn, zal de doorgang moeilijker verlopen dan normaal. De werken zijn gepland tussen 6 augustus en 14 augustus dit gedurende 5 werkdagen.

De werken aan de Moerstraat / Hoogstraat (aanleggen van een gasleiding) zijn nog niet volledig afgewerkt. Ze worden voortgezet tussen 6 augustus en 31 augustus.

Van dinsdag 6 tot en met vrijdag 30 augustus wordt de tweede fase van de werken in de Zuidmoerstraat uitgevoerd, tussen de Dullaert en de Gulden Sporenstraat. Het verkeer wordt omgeleid via Dullaert, Hendrik Consciencestraat en Gulden Sporenstraat.

Van 9 tot en met 14 augustus is het Kerkplein t.h.v. huisnummer 1 afgesloten wegens de plaatsing van een hoogtewerker. Het verkeer wordt omgeleid via de Zilverstraat.

Van maandag 12 augustus tot 30 september worden verder werken uitgevoerd in de Kerkstraat (huisnummers 14 tot 46) en in de Teirlinckstraat (huisnummers 41 tot 77à. De overkoppelingen voor gas en elektriciteit dienen te worden uitgevoerd nadat de nieuwe leidingen afgelopen maanden werden aangelegd. De rijweg wordt afgesloten tussen 7.30 en 17 uur, op werkdagen.

Het stadsbestuur deelt mee

Asfalteringswerken N9

Van dinsdag 6 tot en met dinsdag 20 augustus worden de parkeerstroken op de N9, tussen de
Oostveldstraat en Patersstraat enerzijds en tussen Boelare en ovonde anderzijds opnieuw
geasfalteerd. De zone ertussen (ter hoogte van de Markt) heeft geen asfaltlaag nodig omdat de
parkeerstrook er in klinkers werd aangelegd.

Eerst wordt de bestaande asfaltlaag afgeschraapt, daarna wordt ailes opnieuw geasfalteerd.
Tijdens de werken kan er niet geparkeerd worden in de betreffende zones. Omwille van de
veiligheid wordt het verkeer aan de kant van de Werken op één rijstrook gebracht, zo krijgen de
fietsers ook een veilige ruimte toebedeeld. Er wordt maar aan één zijde tegelijkertijd gewerkt,
zodat er altijd aan één kant van de N9 kan geparkeerd worden. De precieze timing is in handen
van het Agentschap Wegen en Verkeer.

De werken zijn uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. We hopen dat u begrip kan
opbrengen voor deze tijdelijke maatregelen.

Het stadsbestuur deelt mee

Tussen 5 augustus en eind september wordt een nieuwe waterleiding aangelegd in de
Tieltsesteenweg (tussen het kruispunt met de Korte Moeie en huisnummer 197).

In een eerste fase (6 tot 23 augustus) is het gedeelte tussen de Korte Moeie en de Nijverheids-
kaai (Tieltsesteenweg 71 t.e.m. 147) aan de beurt. Aan de kant van de oneven huisnummers
wordt in het trottoir/fietspad een nieuwe waterleiding gelegd. De fietsers krijgen een eigen veilige
zone: er wordt één rijvak afgesloten en zal dienst doen als fietspad. Een parkeerverbod ‘schuift
mee’ met de werfzone. Op die manier is fietsverkeer in beide richtingen mogelijk. Het autoverkeer
wordt enkel toegelaten in de richting Eeklo-Adegem. Het verkeer dat vanuit Adegem naar het
centrum van Eeklo Wil, wordt omgeleid via de Nijverheidskaai, Slachthuisstraat en Korte Moeie.
Na deze installatiewerken volgen de huisaankoppelingen. Deze gebeuren zonder veel
verkeershinder, want ze situeren zich in het trottoir.

In fase 2 (26 augustus tot 13 september) verplaatst de werf zich naar de zone tussen de
Nijverheidskaaì en Tieitsesteenweg nr. 197. De nieuwe waterleiding komt ook daar in de zone
trottoir-tietspad. Er wordt geen omleiding voorzien. De fietsers krijgen wel een veilige fietszone.
Na de installatie van de nieuwe Waterleiding volgen ook in deze zone de huisaankoppelingen.
Voor specifieke vragen tijdens de werken kan u Contact opnemen met aannemer Canaico op tei.
03 466 01 60.

De timing ís afhankelijk van de weersomstandigheden. We hopen dat u begrip kan opbrengen
voor deze tijdelijke maatregelen.

Het stadsbestuur deelt mee

Werken Collegestraat – 3 juli
ter hoogte van Collegestraat 22 worden werken uitgevoerd. Tussen het kruispunt met de Vlamingstraat en het kruispunt met het Schuttershof wordt de Collegestraat afgesloten voor het verkeer.

Werken Sterrestraat – 10 juli
ter hoogte van Sterrestraat 18 en 20 wordt een rioolaansluiting gemaakt. De Sterrestraat en Vlamingstraat (omwille van parkeren vrachtwagens) zijn niet toegankelijk voor het verkeer

Het stadsbestuur deelt mee

Op dinsdag 2 juli worden in diverse straten putten met gietasfalt gevuld. Dit kan enige plaatselijke hinder geven, maar het verkeer blijft door kunnen.

Het betreft:

– Sportlaan
– Brugsesteenweg
– Blakstraat
– Raverschootstraat
– Kriekmoerstraat
– Bus

Het stadsbestuur deelt mee

Van 1 tot 12 juli wordt aan de nutsleidingen gewerkt in de Zuidmoerstraat, in de zone tussen de Kaaistraat en de Dullaert.
De kruispunten met Kaaistraat en Dullaert blijven vrij. De Zuidmoerstraat wordt afgesloten tijdens de werkuren. ’s Avonds en in het weekend is de straat open voor bestemmingsverkeer.
Het verkeer wordt omgeleid via de Zandstraat, Leikensweg en Dullaert. In de Kaaistraat wordt tijdens de werken de rijrichting gewijzigd (dus van Zuidmoerstraat richting N9).

In een tweede fase (vermoedelijk 6 tot 30 augustus) wordt de Zuidmoerstraat in de zone tussen de Dullaert en de Visstraat aangepakt. Dan loopt de omleiding via Zandstraat, Leikensweg, H.Consciencestraat en Gulden Sporenstraat. Hierover later nog meer nieuws.

Het stadsbestuur deelt mee

Op woensdag 26 juni in de namiddag wordt in de Cocquytstraat de voegvulling van de bestrating rond het monument “De Welgezinden” hersteld. Het bestemmingsverkeer voor de Cocquytstraat, tussen de Vlamingstraat en de Koning Albertstraat, kan rijden via de Collegestraat, Vlamingstraat, Cocquytstraat richting Koning Albertstraat (éénrichtingsverkeer wordt omgekeerd).
Het bestemmingsverkeer voor de Cocquytstraat, tussen de Vlamingstraat en de Zuidmoerstraat, kan via de Zuidmoerstraat in de Cocquytstraat, tot aan de werfzone hoek Vlamingstraat, en terug richting Zuidmoerstraat (éénrichtingsverkeer wordt tijdelijk opgeheven).

Op woensdag 3 juli wordt gewerkt ter hoogte van Collegestraat 22. Tussen het kruispunt met de Vlamingstraat en het kruispunt met het Schuttershof wordt de Collegestraat afgesloten voor het verkeer.

Het stadsbestuur deelt mee

Wegenwerken:

Raamstraat – 21 juni
ter hoogte van huisnummer 37 worden werken uitgevoerd. De straat wordt afgesloten ter hoogte van het betreffende adres tijdens de duur van de werken.

Teirlinckstraat – 2 juli
ter hoogte van huisnummer 68 worden werken uitgevoerd. De straat wordt afgesloten ter hoogte van het betreffende adres tijdens de duur van de werken.

Het stadsbestuur deelt mee

Wijziging van timing:

Werken Kerkstraat – 17 t.e.m. 28 juni

Omwille van een defecte gasbuis wordt in de Kerkstraat tussen Raamstraat en Melkerij de weg opgebroken. De werken starten op 17 juni en duren tot 28 juni. In die periode wordt ook één dag aan de Melkerij gewerkt. Het verkeer wordt tijdens de werken omgeleid vanuit Raamstraat via Melkerij naar Kerkstraat en van aan de Markt via Kerkplein richting Prinsenhofstraat en Teirlinckstraat. Na de werkuren wordt de weg opengesteld.