Gemeenterapport: Eeklo gebuisd!

Op basis van de 5 doorgestuurde thema’s met hun respectievelijk resultaat geven wij u onze bevindingen.

1. Scores:  steeds minder mensen wonen graag in Eeklo (­7%)

Huidig bestuur wordt, ondanks de monstercoalitie, door slechts iets meer dan de helft nog ‘gedragen’ (53,2%)
Burgemeester: gebuisd. Minder dan de helft vertrouwt die man nog. Om rood te worden, dit keer niet van colère, maar van plaatsvervangende schaamte (49,2% en komt van 66,4%).
Bestuur: publieke afkeuring van de wijze waarop Eeklo gerund wordt (meer dan 26% vindt dit bestuur slechter en slechts 4,86% beter!)
Verandering stemgedrag: meer dan 1/3de van de bevolking!!! zou zeker een andere stem uitbrengen na amper 12 maanden en ruim 12% twijfelt, en dan hebben de mensen hun
aanslagbiljetten met de belastingsverhogingen nog niet ontvangen…

 2. Oppositie: wordt door het bestuur uitgespuwd en cynisch weggelachen. Zelfs praten is onmogelijk.

 3. Aanpak: er is geen aanpak, geen visie tenzij het vullen van de eigen zak. De gemeenteraad wordt voorgezeten door iemand die er niets van snapt en zelfs niet in staat is de rangorde van de
dagorde te volgen.

CONCLUSIE:

De monstercoalitie was, zoals door ons aangekondigd een VVV, een Verbond Van Verliezers. Dit kan niet werken.
Positief is dat de Eeklonaar nu reeds beseft hoe zwaar hij in oktober 2012 bedrogen is.

***

DETAILVRAGEN:

* Criminaliteit en kleine overlast:
GASboetes voor dit item behaalt niet het verwachte resultaat van veiligheidsgevoel, integendeel!

* financieel beheer:
Iedereen ziet dat dit bestuur het geld uitgeeft aan minder dringende zaken (studies, recepties,…) en ook aan prestigieuze (voorlopig onbetaalbare) projecten (doortocht, zwembad, politiegebouw,…)

* Werken en ondernemen:
Ook voor dit beleidsdomein ziet iedereen dat het gevoerde beleid geen oplossing biedt voor de tewerkstelling, de hoge werkloosheid, de leegstand. Het toenemende marginale uitzicht bevestigt
dit maar… Geen m² industriegrond wordt ontwikkeld door het koppig gedrag van het stadsbestuur.

* Kinderopvang/speelpleinwerking:
Met uitzondering van het uitbreiden van de vakantiecapaciteit en de opvang van kinderen met een beperking kunnen wij ons ook aansluiten bij de grootste groep van dit thema.

* Klantvriendelijk personeel:
Uiteraard volledig akkoord;­)

* Iets positiefs van het voorbije jaar
De vooruitgang van de bouw van de kliniek,  niet de omkaderende dramatische situatie voor de omwonenden!!!

Namens SMS­-fractie,

Luc Vandevelde, fractievoorzitter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.