Het stadsbestuur deelt mee

Tussen 5 augustus en eind september wordt een nieuwe waterleiding aangelegd in de
Tieltsesteenweg (tussen het kruispunt met de Korte Moeie en huisnummer 197).

In een eerste fase (6 tot 23 augustus) is het gedeelte tussen de Korte Moeie en de Nijverheids-
kaai (Tieltsesteenweg 71 t.e.m. 147) aan de beurt. Aan de kant van de oneven huisnummers
wordt in het trottoir/fietspad een nieuwe waterleiding gelegd. De fietsers krijgen een eigen veilige
zone: er wordt één rijvak afgesloten en zal dienst doen als fietspad. Een parkeerverbod ‘schuift
mee’ met de werfzone. Op die manier is fietsverkeer in beide richtingen mogelijk. Het autoverkeer
wordt enkel toegelaten in de richting Eeklo-Adegem. Het verkeer dat vanuit Adegem naar het
centrum van Eeklo Wil, wordt omgeleid via de Nijverheidskaai, Slachthuisstraat en Korte Moeie.
Na deze installatiewerken volgen de huisaankoppelingen. Deze gebeuren zonder veel
verkeershinder, want ze situeren zich in het trottoir.

In fase 2 (26 augustus tot 13 september) verplaatst de werf zich naar de zone tussen de
Nijverheidskaaì en Tieitsesteenweg nr. 197. De nieuwe waterleiding komt ook daar in de zone
trottoir-tietspad. Er wordt geen omleiding voorzien. De fietsers krijgen wel een veilige fietszone.
Na de installatie van de nieuwe Waterleiding volgen ook in deze zone de huisaankoppelingen.
Voor specifieke vragen tijdens de werken kan u Contact opnemen met aannemer Canaico op tei.
03 466 01 60.

De timing ís afhankelijk van de weersomstandigheden. We hopen dat u begrip kan opbrengen
voor deze tijdelijke maatregelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.