Het stadsbestuur deelt mee

BALGERHOEKE GAAT VOOR ‘PRIMA PLATTELANDSPROJECT 2013’

De herinrichting van de kern van Balgerhoeke is één van de vijf kandidaten om ‘PRIMA PLATTELANDSPROJECT 2013 – duurzame maatschappelijke betrokkenheid’ te worden. Uw stem is hierin van groot belang. Stem tot 15 september via www.ruraalnetwerk.be/wedstrijd en bezorg Eeklo en Balgerhoeke deze titel !

Begin 2013 lanceerde het Vlaams Ruraal Netwerk de wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject 2013’. Hierbij wordt gezocht naar de beste plattelandsprojecten en -activiteiten in Vlaanderen, gesubsidieerd via het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO ll). Eeklo diende haar kandidatuur in voor deze wedstrijd met de herinrichting van de kern van Balgerhoeke.

57 kandidaturen werden ingediend. Na een eerste schifting en na de provinciale selectie werden de resterende projecten overhandigd aan de Coördinerende Cel Europees Plattelandsbeleid, die per thema een selectie van vijf projecten maakte. Uit
deze projecten kan het breed publiek één laureaat per thema kiezen.

Er zijn drie thema’s:

• duurzame ontwikkeling op bedrijfs- of streekniveau
• duurzaam beheer van de open ruimte
• duurzame maatschappelijke betrokkenheid

Balgerhoeke valt onder dit laatste thema.

Tot 15 september 2013 kan iedereen stemmen op Balgerhoeke via de website www.ruraalnetwerk.be/wedstrijd .

Wat houdt het project ‘kern Balgerhoeke’ in?

De doelstelling van het herwaarderingsproject ‘Plein Balgerhoeke’ was de woonkern verkeersveiliger en leefbaarder maken voor zowel de school(kinderen) als voor de omwonenden. Het kerkplein en omgeving weer tot zijn recht laten komen als leefcentrum van Balgerhoeke en de omgevingskwaliteit verhogen, waren belangrijke aandachtspunten. Ook op de agenda stonden het opwaarderen van de kern van Balgerhoeke als recreatieve uitvalsbasis en de stoomtrein op de spoorweg Eeklo-Maldegem.

In april 2008 organiseerden de inwoners van Balgerhoeke samen met het stadbestuur een dorpswandeling. De aangehaalde knelpunten en potenties werden geïnventariseerd en verder besproken in een beperktere denkgroep. De denkgroep maakte een eerste aanzet tot concept voor de herwaardering van de dorpskern. In 2010 werd gestart met een ruim overleg met alle betrokkenen en in het bijzonder de bewoners en de schoolgemeenschap. Parkeren was hierbij het aandachtspunt.

De ontwerpers toonden aan dat het parkeergedrag net de oorzaak was van het parkeertekort en de verkeerschaos. Het verplaatsen van het parkeren, weg van de schooluitgang en het voorzien van een ruime kiss&ride-zone werden als oplossing aangedragen en er werd verder gewerkt aan een ontwerpplan. In september 2010 werden de plannen nog eens besproken tijdens een algemene infovergadering.

Terug aan de bewoners

Het was een duidelijke keuze om het plein terug aan de bewoners en allerlei gebruikers te geven. Het plein voor de kerk is ontworpen als een ontmoetings- en feestplek, waar ook afscheid kan genomen worden van de kinderen die naar school gaan. Een duurzame bomenstructuur zorgt ervoor dat het plein op lange termijn een eigen karakter en esthetische omgeving blijft behouden. Onder de bomen is er petanquemogelijkheid en ruimte om te zitten en te kuieren. Een lange zitbank geeft mee vorm aan de picknick- of ontmoetingsplaats.

Er was ook ruimte voorzien voor het inplanten van een kunstig speelelement. Daartoe werd een wedstrijd voor kinderen georganiseerd. Aan de spoorweg vormt de uitbouw van een knooppunt voor fietsers, voetgangers, stoomtrein en auto’s met een infopunt en laadpunt voor elektrische fietsen onder een zonneluifel (zonnepanelen) een toeristische uitvalsbasis voor het Meetjesland. De haltes voor openbaar vervoer en de toeristische stoomtrein werden opgewaardeerd.

In het algemeen werd gestreefd naar een sobere, pragmatische maar kwaliteitsvolle aanpak.

De stad is van mening dat alle projecten toegankelijk moeten zijn voor alle doelgroepen. Concreet werden in het project zo weinig mogelijk verhoogde boordstenen voorzien, zijn er parkeerfaciliteiten voor anders validen …

De realisatie van het plan startte in 2010. De praktijk leert dat een goede opvolging van werken noodzakelijk is om de ontwerpkwaliteiten tijdens de werken te bewaken. De keuze voor een landschapsarchitect als ontwerper bleek hierbij de juiste.

De herinrichting van het dorpsplein Balgerhoeke was voor iedereen te volgen via het stadsmagazine Het Eikenblad en de website van de stad. De buurtbewoners ontvingen tijdens de werken geregeld een nieuwsbrief.

Het openingsfeest (december 2011) werd georganiseerd door de plaatselijke verenigingen en de school. De stad gaf technische ondersteuning en in de kerk was een kleine tentoonstelling met de werken van de deelnemers aan het project bespeelbare kunst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.