Mondelinge vragen en toegevoegde punten gemeenteraadszitting 26/5/2014

Wij hebben de eer u mede te delen dat volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt

1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS:
– Buitenschoolse kinderopvang – huurovereenkomst gebouw Athene.

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
– Evaluatie van het gebruik van Blue Bikes in onze stad.
– Hoe wordt het groenonderhoud in onze stad opgevolgd?

Volgend punt wordt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS:

17. Streekplatform Meetjesland.

OZ 17 – Streekplatform Meetjesland (PDF download)