Onze visie

SMS Eeklo is overtuigd dat het hoog tijd is voor een totaal andere manier van besturen. Als we willen evolueren naar een moderne harmonieuze samenleving, waarin mensen met totaal verschillende achtergronden, levensvisies en maatstaven, elk hun plaatsje kunnen vinden en waar we zorgen dat er voor onze kinderen ook nog een toekomst bestaat, dan zijn de bekrompen visies van de vastgeroeste en verstarde partijstructuren totaal achterhaald. Partijstructuren die bovendien een groot deel van hun energie verspillen aan elkaar onderuit halen en zoveel mogelijk goedbetaalde ‘postjes’ binnen te rijven.

Wij zijn verontwaardigd dat wij allemaal de gevolgen van moeten dragen van allerhande beleidskeuzes die boven ons hoofd beslist worden door een paar (politieke) enkelingen. Personen uit raden van bestuur van verschillende grootbanken, die miljoenen bonussen opstrijken, terwijl wij het moeten stellen met meer aangerekende kosten op onze bankrekening dan de schrale 2% intrest die we nog krijgen op ons zuur verdiende spaargeld. Van bankinstellingen die gehuisvest zijn in monumentale gebouwen en die een kunstcollectie in bezit hebben, waar de meeste musea alleen maar van kunnen dromen. De onlangs toegestane miljoenen steun aan een oorlog in het Midden-Oosten, die niet eens de onze is, maar alleen maar om Amerika te plezieren. En dat terwijl de meesten van ons straks mogen werken tot we 70 zijn. Wij willen gerust zo lang werken, maar wil dan wel graag zien dat de centen die we bijdragen, op een doordachte en serieuze manier worden besteed aan een toekomstgerichte uitbouw van onze samenleving.

Natuurlijk kan verandering niet van de ene dag op de andere, maar als wij met een groep van geëngageerde individuen die eenzelfde doel voor ogen hebben op niveau van onze stad, de mensen ervan kunnen overtuigen dat verandering bij onszelf begint en dat we samen de handen in elkaar kunnen slaan om onze stad straks een heel andere uitstraling te geven, dan is die missie voor mij alvast geslaagd. Daarom zal ook de burger de kans krijgen, via buurtraadplegingen, om hun noden en behoeften per wijk door te geven zodat wij het beleidsprogramma kunnen uitschrijven. Het is de burger die in deze een bijzondere rol moet spelen en waarin wij verschillend willen zijn tegenover de traditionele partijen!

We zullen ook realistisch moeten zijn. In tijden van financiële overvloed kan je met grote beloftes zwaaien. Die tijden zijn helaas voorbij. De comfortabele reserve van ruim 7 miljoen euro, waarover Eeklo bij het begin van 2007 beschikte, is echter opgesoupeerd. Vandaag laat men ons een financiële put achter van maar eventjes 3 miljoen euro! Een tekort van jewelste. In concreto betekent dat dat er de eerstkomende jaren geen plaats meer is voor megalomane projecten waar de huidige CD&V-ELD (of is het nu LDD of CD&V+ of weten ze zelf niet meer in welke bochten zich gewrongen om toch maar een schepenambtje te behouden?)-SPa meerderheid ons geld heeft aan weggegooid. Evenmin zal er nog geld zijn voor de vele overvloedige ontbijtvergaderingen, recepties waar de champagne rijkelijk vloeit en dure media-campagnes om toch maar zo veel mogelijk stemmen te ronselen bij goedgelovige burgers. De verkwistingscultuur moet dringend een halt toegeroepen worden. In tijden van crisis kopen wij als gewone burger toch ook geen dure bolide als een bescheiden wagen ons ook perfect tot op onze werkplek kan brengen. Zaaien naar de zak maar zo redeneert men aan het huidige stadsbestuur niet. In plaats van eerst na te gaan of er wel de nodige financiële middelen zijn om een project te realiseren, huurt men eerst dure studiebureau’s in om een ontwerp uit te tekenen, dat dan later niet realiseerbaar blijkt. U laat toch ook geen bouwplan uittekenen voor een uitbreiding van uw woning als u er geen geld voor heeft?

We moeten dringend terug naar de basisprincipes van een stadsbestuur. Geen grootse projecten in tijden van crisis, maar consequent de broeksriem aanhalen waar nodig. U zal van ons geen loze verkiezingsbeloftes horen, maar de naakte waarheid. Die zal soms hard zijn, maar het heeft geen zin om de mensen langer een rad voor ogen te draaien. Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met een groep eerlijke en consequente Eeklonaars, die dagdagelijks met de problemen en vragen van onze stad geconfronteerd worden, de handen in elkaar kunnen slaan. Mensen die durven een verantwoordelijkheid opnemen, niet uit eigenbelang of om een hogere partijstructuur te dienen, maar om er als gemeenschap op vooruit te gaan en om de generatie die na ons komt met fierheid een mooie en toekomstgerichte stad te kunnen nalaten, waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is.

We hebben veel reacties van mensen gekregen die nog nooit eerder enige politieke ambitie gehad hebben. Maar die zich nu, op dit kantelmoment, geroepen voelen om mee te bouwen aan dit ideaal. Mensen willen de dag van vandaag niet meer in één of ander partijhoekje geduwd worden. Want zeg nu zelf, wat is nu op gemeentelijk niveau nog het verschil tussen een liberaal, socialistisch of groen standpunt? We willen toch gewoon allemaal als burgers de handen in elkaar slaan en samen bouwen aan een betere stad? Wat heeft dat nog met partijstructuren te maken die vanuit hun hoofdbestuur in ‘Brussel’ totaal geen voeling meer hebben met wat een stad als Eeklo nodig heeft! Het is onze volle overtuiging dat onze stad genoeg competente, eerlijke en enthousiaste inwoners heeft die de verantwoordelijkheid aandurven om alle partijstructuren te overstijgen en er samen voor te gaan!

Wij zullen ons de komende weken voor de volle honderd procent inzetten om zoveel mogelijk mensen te contacteren om samen op de trein van vernieuwing te springen. Maar wij zijn er zeker van dat er nog veel mensen zijn die willen meewerken. Vandaar deze warme omroep: Laat u niet tegenhouden: grijp dit kantelmoment in de Eeklose geschiedenis met beide handen en neem uw verantwoordelijkheid. U kunt ons bellen, mailen of sms-en. Wij zijn bereid om naar iedereen te luisteren. En misschien voelt u zich niet direct geroepen om een bestuurstaak op te nemen, er zijn ook tientallen mensen nodig die achter de schermen en organisatorisch willen meewerken. Want werken los van een partijstructuur heeft ook zo zijn voordeel: door samen te werken groeit een hechte band. Wij zijn er ons van bewust dat dergelijke beslissing vaak moed vergt, een bereidheid om de knop om te draaien en een nieuwe uitdaging en verantwoordelijkheid aan te gaan. Sommigen onder ons hebben die zelf aan de dag moeten leggen. Maar eens de keuze gemaakt, de eerste stap gezet, komt het besef dat ‘het verschil maken’, ‘het anders aanpakken’ nu in uw eigen handen ligt en dat u er zelf werk van kunt maken.