Toegevoegde punten agenda gemeenteraadszitting 24/03/2014

Wij hebben de eer u mede te delen dat volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt

1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Onderhoud middenbermen Gentsesteenweg/Centrum/Molenstraat.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
– Elektriciteitscabine Raverschootstraat.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
22. Armoedebestrijding.
Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
23. Mobiliteit Herbakkersplein.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
24. Bedrijventerrein en ontsluitingsweg Balgerhoeke.
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
25. Tracé ontsluitingsweg Balgerhoeke.
Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
26. Gebrek aan communicatie en vellen van bomen.

Er werd ook nog een aanpassing aangebracht aan het punt 7 van de openbare zitting “IJzerstraat –
overdracht om niet van voetpadzone nieuw woonproject – goedkeuring ontwerpakte”, ingevolge het bericht van de notaris dat nog een bijkomend klein strookje grond om niet aan de stad dient overgedragen te worden.

PDF – Punt 25 – tracé ontsluitingsweg Balgerhoeke

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.