Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 17 juni 2013

Wij hebben de eer u mede te delen dat volgende agendapunten werden ingediend om toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 17 juni 2013:

Op vraag van SMS Eeklo:

21. Balgerhoeke – arrest Raad van State van 21 mei 2013.
22. Zonneheem – uitgave eigen krantje (op vraag van raadslid Marc Windey).

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

23. Uitgave infoblad Zonneheem.

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang Eeklo:

24. Woninginbraken aanpakken door synthetische DNA.

25. Verbod voor het dragen van hoofddoeken door ambtenaren tijdens de diensturen.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

26. Opvangmogelijkheden buitenschoolse kinderopvang zomer.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

27. Comité Internationale Samenwerking (CIS).

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

28. Streekwerking – oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25, 1e lid van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.

De actuele mondelinge vraag van raadslid De Muynck “Hemelwaterproblemen” (punt 1) wordt, op zijn vraag, van de agenda geschrapt aangezien hij niet kan aanwezig zijn op deze gemeenteraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.