Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 18/11/2013

Volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder
punt 3 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens de N’VA Eeklo:
– Snelheidscontroles Zandvleuge – resultaten.

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang Eeklo:
– Straatnaambord en verlichting Louis Van Doornestraat.

Op vraag van de her Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens de N’VA Eeklo:
– Wat is de regel in verband met het beantwoorden van vragen van een burger of een
gemeenteraadslid?

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens de N-VA Eeklo:
– Kaaistraat – inname openbare weg door persoon met een beperking.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang Eeklo:
44. Verhoging van de openingstaks en jaarlijkse belasting op nachtwinkels.

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens de N-VA Eeklo:
45. Lima Verstraetehof – plaatsen van paaltjes.
46. Pastoor Bontestraat – aanbrengen verkeersdrempels, duidelijke signalisatie en
maximumsnelheid van 30 km/uur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.