Toegevoegde punten gemeenteraadszitting 20/1/2014

Wij hebben de eer u mede te delen dat volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt 1 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– AZ Alma – fusieziekenhuis – ruil van de gronden.
– Gebruik van stadsgebouwen door politieke partijen.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Huurgelden politiegebouw.
– Parkeermogelijkheden rond de Dekanale kerk.

Op vraag van de heer Fillip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
– Kostprijs opruimen zwerfvuil in Eeklo.
– Aanpakken van kansarmoede in Eeklo.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
17. Wijziging huishoudelijk reglement Cultuurcentrum De Herbakker.
Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:
18. Parkeerretributie – optrekken gratis parkeerkwartier.
19. Toekennen gratis vuilniszakken.
Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
20. Bouwplannen MBV in de Roze.
Op vraag van de heer Fillip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:
21. Gebruik stadsgebouwen of concessiegebouwen door politieke fracties.

Ruil van de gronden
Huurgelden – Parkeermogelijkheden
Bouwplannen MBV Roze
Gebruik stadsgebouwen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.