Vragen en toegevoegde punten gemeenteraad 16/9

Wij hebben de eer u mede te delen dat volgende vragen werden ingediend om te behandelen onder punt 3 – Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden:

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid:
– Vuilnisbakken in het stadscentrum.

Op vraag van mevrouw Ann Eggermont, gemeenteraadslid:
– Klachten jeugdhuis.

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens de N-VA-Eeklo:
– Snelheid in de Zandvleuge en het Mandeweegsken.

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang Eeklo:
– Welke visie heeft het schepencollege tegenover de diversiteit aan winkelaanbod in Eeklo?
– Verwijderen van fietssloten aan de fietsrekken in Eeklo.
– Verkeersveiligheid Blakstraat.

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens de N-VA-Eeklo:
– Vervuiling door hondendrollen.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– Stand van zaken huisvesting Rode Kruis, Lijnendraaierstraat.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
– CIS – bezoek aan Bagnols-sur-Cèze – budget.

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

Op vraag van de heren Michel De Sutter en Marc Windey, gemeenteraadsleden, namens N-VA-Eeklo en SMS Eeklo:
20. Toevoeging fietsersbond als permanent adviserend lid van de gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC).

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens de N-VA-Eeklo:
21. Netheid en vandalisme Heldenpark.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
22. Herbakkersfestival – locatie.
23. Toestand van de voetpaden in Eeklo.
24. Helden in het Park – aanstelling commissie ad hoc.
25. Zonneheem – centrumraad.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
26. Ontsluiting Balgerhoeke.

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:
27. Het Eikenblad – oprichting redactieraad.

Toelichting Herbakkersfestival – locatie
Toelichting toestand van de voetpaden in Eeklo
Toelichting Helden in het park – aanstelling commissie ad hoc
Toelichting Zonneheem – centrumraad
Toelichting ontsluiting Balgerhoeke
Het Eikeblad – oprichting redactieraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.