Wat is SMS?

EEN POLITIEKE BEWEGING IN EN VOOR EEKLO

SMS EEKLO staat voor Stad Met Stijl en is een jonge beweging (opgericht in 2012) die zich beperkt tot de grenzen van Eeklo en zich uitsluitend zal toeleggen op een echt Eekloos beleid.

SMS EEKLO is een onafhankelijke, kleurrijke en aan niemand gebonden beweging waarvan de leden als team bestuursverantwoordelijkheid willen opnemen, zonder personencultus, met respect voor ieders overtuiging.

Zij is een gezonde mix van gedreven mensen die een weerspiegeling zijn van de Eeklose bevolking: arbeiders, bedienden, universitairen, ambtenaren, ondernemers, personen met beperkingen, kansarmen, middenklassers, zieken, bejaarden, jongeren en senioren… Iedereen is vertegenwoordigd.

SMS EEKLO is een team van gemotiveerde en geëngageerde mensen, die overtuigd zijn van noodzakelijke veranderingen in het bestuur van onze stad. Zij willen dit verwezenlijken vanuit een positieve ingesteldheid en onder leiding van ervaringsdeskundigen.

SMS EEKLO wil een integere beweging zijn, bereid om met iedereen rond de tafel te zitten die een waarde(n)volle inbreng kan en wil doen in het belang van Eeklo en de Eeklonaren.

SMS EEKLO is een beweging voor de toekomst: heel wat jongeren willen meegroeien in het nemen van verantwoordelijkheid naar de Eeklose bevolking. Deze jongeren willen wij ten volle de kans geven om hierin te groeien.

SMS EEKLO is een beweging die gelooft in een open en breed gedragen beleid . Daarom is zij bereid om te luisteren naar wat leeft onder de mensen en, bij de bepaling en uitvoering van het beleid, dit als rode draad te hanteren.

Het logo is ontstaan na een vrije maar intense babbel met een aantal mensen actief in het communicatiemilieu. Het moest iets nieuw worden, we staan echter voor verandering van het beleid, een nieuw én ander Eekloos beleid. Het moest ook iets duidelijk worden, goed leesbaar, goed zichtbaar en een stuk vanzelfsprekendheid uitstralen.

De twee armen omschrijven het warmtegevoel voor Eeklo, waarborgen de veiligheid en de geborgenheid; de twee open handen reiken elkaar, symboliek voor onze bereidheid om met iedereen te spreken en met iedereen te onderhandelen; het geheel heeft de vorm van een ‘open’ hart. Het hart is het belangrijkste en unieke orgaan in elk levend wezen en in deze refereert het eveneens naar onze open geest waarbij iedereen welkom is en zijn mening mag geven. We dragen onze stad een warm hart toe. Een hart staat ook symbool voor liefhebben, bij deze vorm in ons logo is het ook de bedoeling onze liefde voor onze Stad te beklemtonen.

De lichtgrijze tot donkergrijze kleur van de ene arm en de grijze hand symboliseert onze politieke neutraliteit, de groene arm en hand refereert naar de officiële kleuren van de stad Eeklo (van lichtgroen uit het huidige logo tot het donkergroene uit het officiële embleem van de Stad). Ook het vervangen van de ‘O’ van EEKLO door een eikel verwerkt in een groen blad verwijst opnieuw naar het uitsluitend Eeklose profiel en beleid van de groep en naar de aandacht voor het milieu in de Stad.

SMS omvat alle kleuren, gaande van okergeel tot donkerblauw. Het okergele zit ook verwerkt in het huidige logo van de stad Eeklo. De overgaande kleuren in de drie letters gaan van geel naar oranje, rood, paars tot blauw en hiermee willen we echt aantonen dat onze nieuw gevormde groep een kleurrijke beweging is. Het logo is omlijnd door een zwarte rand en bevindt zich op een witte achtergrond. Wit, het resultaat van een mengeling van alle kleuren.

Met andere woorden, àlle kleuren zijn verwerkt in ons volledige logo, symboliek dat niets of niemand wordt uitgesloten en iedereen gaat voor het uitsluitend Eeklose beleid.

SMS geven we als basisnaam: Stad Met Stijl.